Wzrost płac czy jednorazowy prezent gwiazdkowy?

  Według najnowszego numeru Miesięcznego Raportu Płacowego opracowanego przez analityków BDI, średnie wynagrodzenie brutto w grudniu 2009 wzrosło aż o 7,7% w stosunku do poprzedniego miesiąca i wyniosło 5302 zł. W ujęciu rocznym wzrost wyniósł 8%. – To najwyższa, jak do tej pory, miesięczna średnia notowana na rynku wynagrodzeń inżynierów – komentuje Anna Strożek, starszy specjalista ds. analiz w BDI.

  Zgodnie z raportem podwyżki otrzymali zarówno inżynierowie, którzy uplasowali się w najniższym przedziale płacowym, jak i osoby zarabiające najwięcej. 10% specjalistów otrzymało pensje poniżej 2236 zł. Próg ten wzrósł o 7% w skali miesiąca. Co drugi inżynier zarobił ponad 4443 zł. To o 8% więcej niż w listopadzie. Natomiast 25% osób spośród tych, którzy przekazali nam informacje o swoich wynagrodzeniach za grudzień, deklaruje płace powyżej 6286 zł. Miesiąc wcześniej próg ten był niższy o 7% i wynosił 5859 zł.

  W świetle Branżowych Raportów Płacowych za IV kwartał 2009 sektor budowlany na tle średniej krajowej wypadł najkorzystniej. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło tu 6522 zł brutto. Na drugim miejscu uplasowała się branża tworzyw sztucznych, chemii i petrochemii. Tu przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5970 zł brutto i wzrosło o 20,9% kwartał do kwartału. Na trzecim miejscu znalazła się branża energetyczna i elektrotechniczna. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5349 zł brutto – najwięcej w dotychczasowych analizach wynagrodzeń elektryków i energetyków. Wzrost płac w tym sektorze sięgnął 15,7% kwartał do kwartału. IV kwartał 2009 r. i czwarte miejsce to branża IT. Przeciętne wynagrodzenie w tym sektorze wyniosło 5291 zł brutto i wzrosło o 9,9% kwartał do kwartału. Piąte miejsce zajęła branża motoryzacyjna ze średnim wynagrodzeniem 5183 zł brutto i wzrostem o 9,9% kwartał do kwartału. Szóste miejsce zajęła branża maszyn, urządzeń i narzędzi. Przeciętne wynagrodzenie w tym sektorze wyniosło 5051 zł brutto i wzrosło o 12,5% kwartał do kwartału. Na ostatnim, siódmym miejscu wśród branż, które poddajemy cokwartalnej analizie wynagrodzeń, znalazła się branża hutnicza, metalurgiczna i metalowa. Mimo że wzrost płac w tym sektorze był równie wysoki, jak ogólna tendencja na rynku płac inżynierów, i wyniósł 11,8% kwartał do kwartału, to na tle średniej krajowej (dla inżynierów) hutnictwo i metalurgia nadal wypada nieco gorzej. Przeciętne wynagrodzenie w tym sektorze wyniosło 4414 zł brutto.

  Wzrost zasobności portfeli inżynierów nie odbiega od ogólnej sytuacji na rynku. Mamy tendencję wzrostową lub chwilowy wzrost płac. Jak informuje GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ostatnim kwartale 2009 o 4,6% i wyniosło 3456 zł brutto. Sam grudzień to średnia płac na poziomie 3652 zł i wzrost 7,3% miesiąc do miesiąca. W skali roku wzrost ten wyniósł 6,5%. Wynagrodzenia inżynierów nadal przewyższają wynagrodzenia pozostałych pracowników.

   – Tempo wzrostu wynagrodzeń inżynierów będzie jednak spadać – prognozuje Anna Strożek. – Koniec roku to tylko chwilowe polepszenie się sytuacji finansowej. Część podwyżek podyktowana jest bowiem wypłaconymi premiami, trzynastkami, nagrodami okresowymi. Dopiero kolejne miesiące pokażą, ile de facto wyniósł wzrost płac zasadniczych.

  (BDI)