Zielone światło dla AAM Poland

    American Axle & Manufacturing może inwestować w Świdnicy. 22 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, które włącza tereny likwidowanego zakładu Remy Automotive Poland do świdnickiej podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”.

    Przywilejami strefowymi objęty zostanie teren o powierzchni 12,61 ha, na którym znajdują się hale przemysłowe i budynki biurowe. AAM Poland sp. z o.o. zamierza nabyć tę nieruchomość i uruchomić produkcję przy wykorzystaniu własnych maszyn. Będą powstawać tu mechanizmy różnicowe, moduły napędu tylnego i zespoły przeniesienia napędów do pojazdów mechanicznych. Wartość inwestycji wyniesie ok. 160 mln zł, a inwestor deklaruje zatrudnienie minimum 200 osób.

    Jesienią ubiegłego roku w zakładach Remy zapadła decyzja o wygaszaniu produkcji. W jej wyniku zatrudnienie ma stracić ponad 200 osób. Władze lokalne i regionalne uznały, że najlepszym rozwiązaniem będzie znalezienie nowego inwestora. Dzięki skutecznym negocjacjom i zaangażowaniu wielu osób pojawił się AAM Poland. Samorządowcy, zarządzający strefą i rząd w trybie pilnym przygotowywali dokumenty, by jak najszybciej teren inwestycji objąć przywilejami specjalnej strefy ekonomicznej.

    Autor: PAIiIZ