40 mld euro dla wodociągów i kanalizacji

  XIII Międzynarodowe Targi WOD-KAN 2005

  Międzynarodowe Targi Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 2005 odbyły się w Bydgoszczy w dniach 18 – 20 maja.

  Była to pod wieloma względami rekordowa impreza. Dorota Jakuta, komisarz targów, powiedziała, że trzynastka okazała się dla organizatorów liczbą szczęśliwą (wzrost liczby wystawców z 248 w 2004 r. do 307 i liczby zwiedzających z 6000 do 7000). 

  Przypomniała również o kwocie przeznaczonej na inwestycje wodno-kanalizacyjne: – Około 40 mld euro to ogromna kwota oraz wyjątkowe wyzwanie i szansa dla producentów, projektantów i wykonawców. To właśnie z myślą o nich poszerzyliśmy formułę targów o część konferencyjno-seminaryjną. 

  Było o czym dyskutować…

  Jak donosi onet.pl, w ciągu minionego roku zastrzyk unijnych pieniędzy zasilił inwestycje ekologiczne w wielu polskich miastach i gminach. Według wymogów unijnych do 2015 r. we wszystkich aglomeracjach w Polsce, w których mieszka ponad 2 tys. ludzi, ma powstać sieć kanalizacyjna i oczyszczalnie ścieków. W sumie przez 10 lat powinno się pojawić 1000 oczyszczalni ścieków i ponad 20 tys. km kanalizacji.

  Szacuje się, że inwestycje mające na celu unowocześnienie gospodarki wodno-ściekowej wyniosą około 30 miliardów złotych. Niewątpliwie znaczna część pieniędzy pochodzi ze środków unijnych, m.in. z Funduszu Spójności oraz innych funduszy strukturalnych UE i programów pomocowych, jednak na tego typu wsparcie mogą liczyć głównie duże gminy i związki gmin. 

  Od maja ubiegłego roku za pomocą unijnych funduszy rozpoczęto modernizację i budowę oczyszczalni ścieków w wielu miastach, m.in. w Warszawie, Olsztynie, Białymstoku. Dzięki unijnemu wsparciu doszły do skutku dawno odkładane inwestycje. 

  W 2005 roku Komisja Europejska zaakceptowała listę 22 polskich wniosków o dofinansowanie projektów ekologicznych w ramach Funduszu Spójności na łączną kwotę blisko 690 mln euro. Kolejnych 13 czeka jeszcze na ostateczną akceptację Brukseli. Z Funduszu Spójności będą dofinansowywane m.in. oczyszczalnie ścieków w Tychach, Będzinie i Bytomiu. 

  W „Rzeczpospolitej” natomiast możemy przeczytać:

  „Kilka firm zdominowało w Polsce budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków. Inwestycje te tylko w ubiegłym roku były warte 561 mln euro”.

  Na inwestycjach wodno-kanalizacyjnych finansowanych  z unijnych funduszy zarabiają głównie duże firmy budowlane. Kilka z nich zagarnęło lwią część rynku. Najwięcej zamówień ma Hydrobudowa 9, która uczestniczy w 15 inwestycjach wartości ponad 180 mln euro.  

  A o czym oficjalnie rozmawiano podczas imprez towarzyszących? Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane tematy referatów i dyskusji. 

   Oprócz dyskusji, nawiązywania kontaktów biznesowych, zapoznawania się z ofertami wystawców, przyznano również Wyróżnienia Targowe (ramka poniżej). Uroczyste wręczenie  nagród odbyło się wieczorem, w sali Filharmonii Pomorskiej, połączone z koncertem muzyki klasycznej. Jak powiedziała Dorota Jakuta, komisarz targów: – Nie tylko wiedzą techniczną człowiek żyje…

  Dzień pierwszy 

   

  Salon prasowy „Wodociągi i Kanalizacja” 

  • Najnowsze zmiany w prawodawstwie dotyczącym  branży wod-kan. 
  • System nadzoru i monitoringu nad siecią wod-kan.  
  • Nowe metody poprawy pracy oczyszczalni ścieków.  
  • Debata panelowa: Kierunki i perspektywy rozwoju  przedsiębiorstw wod-kan. 

    

   Konferencja Gdańskiej Fundacji Wody, Dzień bawarski

  • Poprawa wydajności instalacji oczyszczania ścieków, która opiera się na istniejących już reaktorach.
  • Realizacja dyrektyw unijnych poprzez zastosowanie  odpowiednio dobranych urządzeń technicznych  służących do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.
  • Innowacyjny, geotechniczny system informacji  o kanalizacji jako podstawa w poszukiwaniu trwałych i ekologicznych rozwiązań. 
  • Nowoczesne konstrukcje przepompowni w środowisku suchym/ mokrym.

    

   Konferencja „Standardy w branży  wodociągowo-kanalizacyjnej.  Korzystajmy z doświadczeń innych”

  • Dotychczasowe doświadczenia standaryzacji  i regulacji w Polsce.  
  • Praktyczne doświadczenia w korzystaniu ze zbiorów  reguł technicznych w pracy inżyniera – korzyści  i niebezpieczeństwa. 

    

   Dzień drugi

    

   Salon prasowy „Wodociągi i Kanalizacja”

  • Praktyczne wskazówki beneficjentów dotyczące 

   realizacji inwestycji ze środków UE. 

  • Nowoczesne urządzenia do aktywnego wykrywania  wycieków stosowane przez Wodociągi Kieleckie. 
  • Współpraca i oferta banków w zakresie obsługi klientów infrastrukturalnych.  

  Statuetkę Grand Prix otrzymały firmy:

   

  • ALTER S.A. z Tarnowa Podgórnego za przenośny miernik wielogazowy typ: GasHunter 
  • KESSEL sp. z o.o. z Warszawy za separator tłuszczu KESSEL Euro „D+S” z systemem „Schredder – Mix”
  • Unisoft spółka z o.o. z Gdyni za rozwiązanie pod nazwą Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem wod-kan”

    

  Nagrodę Polskiej Fundacji Ochrony  Zasobów Wodnych otrzymała firma 

   

  • EMUNDS + STAUDINGER GmbH z Huckelhoven – Baal z Niemiec za kompaktową przydomową oczyszczalnię ścieków typu SBR: Aqua – Champ SK 02