Bezpieczniki topikowe czy wyłączniki automatyczne?

Właściwy dobór zabezpieczeń w obwodach elektrycznych to gwarancja ochrony ludzi i sprzętu.

Każdy system zasilający, zwłaszcza w obiektach przemysłowych, jest narażony na przepływy prądów większych od prądów znamionowych, a nawet prądów zwarciowych. Przepływ prądów niewiele większych od spodziewanej w obwodzie wartości znamionowej może skutkować nadmiernym nagrzewaniem się elementów systemu zasilania i samych odbiorników, osłabieniem izolacji linii i odbiorników, przyspieszoną degradacją przewodów – chyba że prądy te zostaną szybko wykryte i zneutralizowane.

Z kolei przepływ prądów o wartościach znacznie większych od znamionowej może spowodować całkowite zniszczenie izolacji, stopienie się elementów przewodzących, wygięcie szyn fazowych w szafach rozdzielczych na skutek oddziaływań sił elektromagnetycznych, wyciągnięcie końcówek przewodów z terminali łączeniowych oraz pęknięcia izolatorów i elementów separujących.

Duże prądy zakłóceniowe i prądy zwarciowe mogą być przyczyną pożarów, eksplozji, niebezpiecznych wyładowań łukowych, które z kolei mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć pracowników. Dlatego też zakładowi menedżerowie i inżynierowie muszą aktywnie uczestniczyć w fazie projektowania i organizacji elektrycznej sieci zasilającej w przedsiębiorstwie oraz przygotowywać niezbędne programy i kursy szkoleniowe, w celu zapewnienia jak największego poziomu bezpieczeństwa swoich pracowników.

Autor: Jack Smith