Na innowacje wydano w tym roku łącznie ponad 1,2 mld zł

  Ponad 1,2 mld zł wydano łącznie w tym roku na polskie innowacje – poinformowali przedstawiciele resortu nauki na posiedzeniu sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Komisja wysłuchała w środę informacji „o finansowaniu innowacji w Polsce”.

  Wsparcie procesów innowacyjnych polega m.in. na dofinansowaniu projektów rozwojowych, których celem jest wykorzystanie wiedzy z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej. Poza tym wspieranie innowacji odbywać się też może m.in. przez kształcenie kadr dla nauki i gospodarki, finansowanie badań w przedsiębiorstwach i ochronę patentową – czytamy w informacji dla posłów przygotowanej przez resorty: nauki i rozwoju regionalnego.

  W Polsce innowacje finansowane są m.in. przez MNiSW oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Na projekty rozwojowe, które mają prowadzić do tworzenia i projektowania nowych produktów, procesów i usług w tym roku wydano już z tych instytucji 220 mln zł.

  Dodatkowo NCBiR, na realizację projektów celowych, wydało już w tym roku niemal 4 mln zł, na projekty strategiczne – 52 mln zł, a na adresowany do przedsiębiorców i jednostek naukowych Program Inicjatywa Technologiczna oraz jego kontynuację – Program IniTech – 47 mln zł. Centrum prowadzi też programy mające wspierać współpracę międzynarodową (m.in. Eureka, Eurostars), na którą NCBiR wydało w 2011 r. 7 mln zł.

  Na program MNiSW – Polski Kreator Innowacyjności – dotyczący współpracy sektora nauki i gospodarki, od stycznia do maja tego roku wydano 8 mln zł.

  Wśród działań ministerstwa wspierających polską innowacyjność jest też m.in. projekt PATENT PLUS, który pomaga jednostkom naukowym w uzyskiwaniu ochrony patentowej wynalazków oraz program Top 500 Innovators, w którym 500 naukowców pojedzie na szkolenia z zakresu komercjalizacji innowacji do najlepszych uniwersytetów na świecie – mówiła na posiedzeniu komisji sekretarz stanu MNiSW Maria Orłowska.

  Oprócz środków MNiSW oraz NCBiR innowatorzy mogą korzystać z pomocy Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (FNiTP). Na konto Funduszu trafia 2 proc. przychodów z prywatyzacji. FNiTP wydał już w 2011 r. ponad 100 mln zł.

  Największym dotychczas źródłem finansowania projektów innowacyjnych jest jednak unijny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG). Polska wykorzystała już z niego w tym roku ponad 770 mln zł.

  Oprócz POIG, ważnym wsparciem dla polskich innowacji są również unijne Programy Operacyjne: Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Infrastruktura i Środowisko.

  Dyskusja posłów nad informacją „o finansowaniu innowacji w Polsce” nie została w środę zakończona. Przewodniczący komisji Grzegorz Napieralski zaproponował kontynuację dyskusji w innym terminie.