QAD wspiera proces produkcyjny w Wielton SA

Wielton jest największym producentem naczep i przyczep w Polsce i wiodącym dostawcą w skali europejskiej. Spółka zbudowała silną pozycję na międzynarodowym rynku m.in. dzięki pionierskiemu zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcji. Jednym z kluczowych elementów poprawnej realizacji procesu wytwórczego jest sprawne funkcjonowanie parku maszynowego. Dla zapewnienie większej efektywności zarządzania aktywami, Wielton zdecydował się na wprowadzenie rozwiązania QAD Enterprise Asset Management, które umożliwiło sprawne planowanie napraw, usuwanie nagłych usterek, prowadzenie ewidencji zakupionych części zamiennych i bezpośrednie raportowanie poniesionych wydatków.

Rozwinięte zaplecze konstrukcyjne, automatyzacja i robotyzacja procesu produkcyjnego, pozwoliły firmie Wielton skutecznie konkurować z międzynarodowymi graczami pod względem jakości i zakresu oferty asortymentowej. Istotnym wyzwaniem przed jakim stanęła firma było usprawnienie procesów w obszarze utrzymania ruchu i gospodarki remontowej. Dotyczyło to przede wszystkim ewidencji maszyn i urządzeń, planowania i realizacji przeglądów okresowych maszyn i urządzeń oraz rejestracji i usuwania awarii maszyn i urządzeń. Dodatkowo firmie zależało na zapewnieniu wymaganych stanów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

– Projekt wdrożenia modułu zarządzani utrzymaniem ruchu był realizowany płynnie. Został on w pełni zintegrowany z kompleksowym systemem ERP firmy QAD, a w szczególności z modułem księgowym. Z punktu widzenia obsługi dużym ułatwieniem okazał się estetyczny i przejrzysty wygląd interfejsu użytkownika. Jest czytelny i prosty, co zwiększa efektywność pracy z systemem i skraca czas realizacji działań – mówi Maciej Głowacz, szef informatyki w firmie Wielton.

Niezawodny system produkcyjny

W efekcie firma zdecydowała się na uzupełnienie systemu QAD Enterprise Applications, wspierającego działalność całego zakładu, o dodatkowy moduł zapewniający wsparcie w obszarze zarządzania aktywami produkcyjnymi. Celem projektu było usprawnienie pracy działu utrzymania ruchu poprzez stworzenie narzędzia do wspólnej pracy nad utrzymaniem parku maszynowego. Silny nacisk został również położony na integrację z działem finansowym. Dodatkowym wymaganiem była integracja finansowa z aplikacją QAD Enterprise Application, dzięki czemu dział finansowy firmy Wielton jest w stanie na bieżąco rozliczać poniesione wydatki na naprawę, zakupy części zamiennych na poszczególne środki trwałe przedsiębiorstwa.

– Rola QAD polegała na wypracowaniu wspólnego rozwiązania w celu zwiększenia przejrzystości planowania i napraw maszyn. Analiza przedwdrożeniowa trwała kilka tygodni. Po zakończeniu wdrożenia głównej aplikacji QAD Enterprise Application nastąpiło kilkumiesięczne wdrożenie modułu EAM i szkolenie użytkowników. Przez okres dwóch miesięcy testowaliśmy rozwiązanie w celu wypracowania najlepszych praktyk. Całość wdrożenia zamknęła się w okresie półrocznym – mówi Józef Nikodem, konsultant QAD odpowiedzialny za projekt wdrożeniowy.

Wsparcie kluczowych aktywów

W dzisiejszym otoczeniu gospodarczym, charakteryzującym się wysokim stopniem konkurencyjności, firmy produkcyjne poszukują sposobów na osiągnięcie wzrostu wydajności produkcji i jakości wytwarzanych wyrobów przy jednoczesnej redukcji kosztów. Najważniejszymi aktywami przedsiębiorstwa produkcyjnego są jego maszyny i urządzenia wykorzystywane w procesach wytwórczych.

– Po wprowadzeniu systemu EAM usterki zgłaszają pracownicy bezpośrednio z produkcji. Skraca to czas eliminacji awarii i zwiększa efektywność wykorzystania urządzenia. Istotna korzyść wynika również z przypisania kosztów na daną maszynę lub urządzenie. Dzięki temu wiemy, czy dalej angażować środki w remont, czy po prostu kupić nowe urządzenie – dodał Maciej Głowacz

Moduł Zarządzania Majątkiem Trwałym (EAM) pakietu QAD Enterprise Applications wspiera użytkowników w utrzymaniu pożądanej sprawności procesów wytwórczych przedsiębiorstwa. Umożliwia zarządzanie utrzymaniem ruchu, sterowanie zapasami części zamiennych i narzędzi oraz prowadzenie projektów inwestycyjnych. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie takiego stopnia niezawodności parku maszynowego zakładu, jaki jest niezbędny do zaspokojenia wymagań wydziałów produkcyjnych z punktu widzenia terminowości oraz jakości i poziomu kosztów wytwarzanych produktów przedsiębiorstwa.

Dostosowanie do konkretnych wymagań

W module QAD EAM zostały wdrożone planowane przeglądy okresowe, planowane remonty (średnie, kapitalne) oraz planowane czynności konserwacyjne. Planowanie to odbywa głównie poprzez określenie daty pierwszego przeglądu oraz zadanego okresu czasu, po upływie, którego powinien zostać wykonany kolejny przegląd. Istnieje również możliwość planowania przeglądów opartego na przebiegach maszyn (np. liczba przepracowanych cykli). W celu realizacji planu przeglądów na bieżąco tworzone są zlecenia naprawcze.

– Do zlecenia roboczego przydzielony zostaje odpowiedni technik, który po wykonaniu wskazanych czynności wprowadza do systemu informacje o tym, jakie czynności wykonał oraz jakie części pobrał i wykorzystał podczas wykonanych prac. Istnieje także możliwość rejestrowania czasu pracy technika oraz całkowitej długości przestoju maszyny związanego z danym przeglądem, czy czynnością konserwacyjną – dodaje Józef Nikodem.

Korzyści:

  • Unifikacja procesu planowania przeglądów
  • Przejrzystość raportowania poniesionych kosztów napraw (OEE)
  • Zgłaszanie awarii bezpośrednio przez mistrzów produkcji
  • bezpośrednie tworzenie raportów dla zarządu przedsiębiorstwa zawierające dowolne zestawienie kosztowe dla poszczególnych grup maszyn

Projekt wdrożenia systemu QAD Enterprise Asset Management został wyróżniony w kategorii „Ciągłych usprawnień” w trakcie Dni Użytkowników Aplikacji QAD, które odbyły się w maju 2010 r.