Sukces dużej modernizacji Huty Miedzi w Głogowie

  – Huta musi być nowoczesna i nisko kosztowa – podsumowuje remont i modernizację Huty Miedzi w Głogowie, Wojciech Kędzia, wiceprezes ds. produkcji KGHM. Nakładem setek milionów złotych zmodernizowany został jeden z kluczowych zakładów miedziowego potentata.

  Przygotowania zajęły dwa lata. Siedemdziesiąt firm prowadziło prace remontowe i modernizacyjne przez trzy miesiące. To jeden z elementów Programu Modernizacji Pirometalurgii w KGHM Polska Miedź.

  – Zakończyliśmy remont i modernizację „dwójki”. Jest to teraz nowoczesna huta spełniająca wszystkie światowe standardy – dodaje Kedzia.

  Celem modernizacji Huty Miedzi Głogów II było zwiększenie jej efektywności i niezawodności, obniżenie kosztów, przygotowanie do przetopu koncentratów o większej zawartości węgla, unowocześnienie infrastruktury pieca elektrycznego i fabryki kwasu siarkowego. W efekcie ciąg technologiczny produkcji miedzi blister uzyskał możliwość przetopu koncentratów miedzi na poziomie ok. 863 tys. ton rocznie. Jednak wyzwania produkcyjne oraz obniżenie kosztów to nie jedyne przesłanki przyświecające założeniom modernizacyjnym. Zrealizowano również szereg przedsięwzięć pozwalających na znaczącą poprawę warunków pracy, między innymi poprzez ograniczenie narażenia pracowników na szkodliwe dla zdrowia związki ołowiu.

  – Podczas modernizacji zostały wprowadzone bardzo nowoczesne rozwiązania technologiczne. Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań m.in. konstrukcyjnych, udało nam się zlikwidować wąskie gardła w procesie. Część rozwiązań nowatorskich to dzieło naszych inżynierów – zaznacza Piotr Kwapisiński dyrektor techniczny Huty Miedzi Głogów.

  Modernizacja HMG-II była dużym wyzwaniem pod względem zarówno organizacyjnym, jak i techniczno-inżynierskim. To najpoważniejsze przedsięwzięcie w historii Huty II pod względem zakresu, stopnia trudności, przygotowania i kosztów.

  Do najważniejszych zadań wykonanych w trakcie postoju zaliczyć należy całkowitą wymianę pieca elektrycznego (pierwszy raz po 17 latach eksploatacji), kotła odzysknicowego oraz wymianę aparatu kontaktowego w Wydziale Kwasu Siarkowego.

  Kolejnym elementem Programu Modernizacji Pirometalurgii jest budowa pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I. Będzie to najnowocześniejsza linii produkcyjna na świecie o zdolności produkcji 250 tysięcy ton miedzi blister rocznie. Zmiana technologii pozwoli na zmniejszenie jednostkowego kosztu produkcji i dalsze ograniczenie wpływu huty na środowisko. Inwestycja ta będzie miała również duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakończenie prac planowane jest na 2015 rok.