Inwestycja Puław i Lotosu może ruszyć w przyszłym roku

  Projekt budowy instalacji do produkcji tiosiarczanu amonu na terenie gdańskiej rafinerii jest już po wstępnych akceptacjach firmy Grupa Azoty Puławy. Produkcja miałaby ruszyć w 2016 roku.

  Wspólny projekt Puław i Grupy Lotos zakłada wykorzystanie odpadów poprodukcyjnych Lotosu, czyli siarkowodoru i amoniaku, do produkcji tiosiarczanu amonu, płynnego nawozu, który może być traktowany jako samoistny produkt lub dodatek do nawozów, takich jak RSM. Jak zapewniają w Puławach, w Europie Wschodniej nie ma na razie instalacji wytwarzającej ten produkt.

  Łączny koszt budowy instalacji do produkcji, która będzie się mieścić na terenie rafinerii Lotosu, jak również zbiorników do przechowywania gotowego produktu, które znajdą się na terenie Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych z grupy Puław, szacowany jest na ponad 120 mln zł.

  – Trwają prace projektowe, jeżeli uda się uzyskać na czas wszystkie wymagane zgody, m.in. środowiskowe, jak również akceptację walnego zgromadzenia Grupy Azoty, budowa mogłaby ruszyć w 2014 roku, a rozpocząć produkcję chcielibyśmy w roku 2016 – powiedział Zenon Pokojski, wiceprezes spółki Grupa Azoty Puławy.

  Ujawnił, że w ramach wspólnego przedsięwzięcia ciężar finansowy inwestycji wezmą na siebie Puławy, natomiast Lotos dostarczy niezbędne media oraz teren pod budowę instalacji.

  Zdolności produkcyjne planowanej instalacji mają wynieść docelowo nawet 100 tys. ton tiosiarczanu amonu rocznie, a w początkowym etapie ma to być ok. 20 tys. ton rocznie.