Bezprecedensowy wstrząs zmienia przyszłość logistyki – prognoza dla globalnego rynku logistycznego na rok 2021

Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) opublikowała raport pt. „2021 Global Logistics Outlook”, który oprócz analizy kluczowych czynników wpływających na rozwój branży logistycznej oraz dynamiki na światowych rynkach najmu przedstawia także prognozy dla tego sektora.

Bezprecedensowy wstrząs spowodowany przez pandemię COVID-19 oraz zmieniające się zachowania konsumentów zmieniają przyszłość branży logistycznej poprzez obnażenie słabych ogniw globalnego łańcucha dostaw i przyspieszenie postępu technologicznego. Spowodowało to pojawienie się szeregu globalnych trendów, które determinują nowe kierunki rozwoju sektora logistycznego – powiedział Jason Tolliver, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego w sektorze nieruchomości logistycznych i przemysłowych na Amerykę Północną i Południową w Cushman & Wakefield.

AMERYKA PÓŁNOCNA

Rynek nieruchomości magazynowych w Ameryce Północnej nadal się rozwija pomimo globalnych zawirowań spowodowanych przez pandemię COVID-19 oraz zakłóceń o charakterze lokalnym, takich jak huragany i pożary. Obiekty magazynowe ponownie znalazły się w gronie najbardziej odpornych rodzajów aktywów. Nowa podaż powierzchni logistycznej w Ameryce Północnej przekroczyła 35 mln mkw., drugi rok z rzędu przewyższając popyt, który wyniósł blisko 27 mln mkw. i od siedmiu lat utrzymuje się na poziomie ponad 18 mln mkw.

Lockdowny wprowadzane w związku z COVID-19 rzeczywiście spowodowały nieznaczne spowolnienie dynamiki popytu w pierwszym półroczu w porównaniu z poprzednimi latami. Niemniej jednak, nawet to, w połączeniu z dużym wolumenem podaży, nie umożliwiło pełnego zaspokojenia potrzeb najemców i nie przełożyło się na znaczący wzrost wskaźników pustostanów – mówi Jason Tolliver. – Pod koniec 2020 roku wskaźnik niewynajętej powierzchni magazynowej w Ameryce Północnej wynosił 4,9% i był zaledwie o 30 pb wyższy niż w roku 2019. Najniższe stopy pustostanów odnotowano w Kanadzie i stolicy Meksyku, gdzie wyniosły odpowiednio 2,5% i 3,0%.8

REGION EMEA

Sektor logistyczny w Europie boryka się z ograniczoną dostępnością powierzchni, która spowodowana jest przez brak gruntów inwestycyjnych oraz rygorystyczne przepisy dotyczące planowania przestrzennego. W odróżnieniu od sytuacji sprzed globalnego kryzysu finansowego, gdy inwestycje o charakterze spekulacyjnym stanowiły ok. 80% nowej podaży, po jego zakończeniu powstawały głównie obiekty typu BTS, co doprowadziło do dużej luki podażowej na większości największych rynków logistycznych w Europie. Wraz ze wznowieniem inwestycji spekulacyjnych po zniesieniu obostrzeń związanych z lockdownem, na rynku pojawiło się więcej produktów, uwolnił się stłumiony popyt oraz wzrosła aktywność na rynkach najmu – powiedziała Lisa Graham, dyrektor działu badań rynku nieruchomości logistycznych i przemysłowych w regionie EMEA, Cushman & Wakefield.

Dane na koniec ubiegłego roku wskazują na kontynuację trendu spadkowego pustostanów w większości kluczowych hubów logistycznych Europy. Wskaźniki powierzchni niewynajętej wynoszące ok. 4% w Holandii i Wielkiej Brytanii oraz ok. 2% w Rotterdamie, Lyonie, Pradze i Budapeszcie świadczą o dużej luce podażowej, której dotychczas nie zmniejszył wzrost inwestycji o charakterze spekulacyjnym. Ponadto rosnący popyt ze strony klientów z sektora e-commerce i operatorów logistycznych 3PL, którzy powiększają swoje powierzchnie logistyczne, zniwelował wzrost wakatów spowodowany ogłaszaniem upadłości przez niektórych najemców w roku 2020.

REGION AZJI I PACYFIKU

Rynek nieruchomości magazynowych w regionie Azji i Pacyfiku nadal jest w dobrej kondycji. Spośród 34 analizowanych największych rynków 15 jest uważanych za rynki wynajmującego a 6 to rynki najemcy – pozostałych 13 określanych jest jako neutralne. Taka sytuacja w dużej mierze utrzymuje się do dziś i tylko w Singapurze zmienia się na korzyść najemców, ale dotyczy to jedynie niektórych obszarów rynku magazynowego. To zupełne przeciwieństwo sytuacji w sektorze biurowym, w którym najemcy mogą liczyć na znacznie korzystniejsze warunki najmu.

Stawki czynszowe za powierzchnie magazynowe rosną stopniowo od początku roku na największych rynkach w Indiach i Azji Południowo-Wschodniej – w Delhi, Ho Chi Minh City, Kolkacie, Dżakarcie i Hanoi wzrosły o ponad 2,5%. Czynsze utrzymują się na dotychczasowym poziomie w Australii, natomiast wzrosły nieznacznie o 2% na rynku logistycznym w Chinach z powodu zwiększonego popytu ze strony przedstawicieli sektora e-commerce, którzy zajmują dostępną jeszcze powierzchnię – powiedział dr Dominic Brown, globalny dyrektor działu badań demograficznych i dyrektor w regionie Azji i Pacyfiku, Cushman & Wakefield.

Globalny sektor logistyczny nie tylko wykazał się odpornością w trakcie radykalnych obostrzeń wprowadzonych w pierwszym półroczu, lecz także zyskał na reakcji konsumentów i firm na pandemię w drugiej połowie roku. Rozwój branży e-commerce – zarówno pod względem zasięgu geograficznego, jak i oferowanego asortymentu – będzie kluczowym czynnikiem popytu na nową powierzchnię w najbliższej dekadzie – mówi Joanna Sinkiewicz, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych w Regionie CEE, Cushman & Wakefield – W świecie po pandemii wzrośnie zainteresowanie wykorzystywaniem nieruchomości w sposób umożliwiający obniżenie kosztów w całym łańcuchu dostaw oraz usprawnieniem funkcjonowania firm, które stają w obliczu takich wyzwań, jak rozwój modelu biznesowego B2C, reshoring, zarządzanie zapasami, kwestie pracownicze, transport i ESG. Wszystkie te czynniki razem będą wpływały na strategie lokalizacyjne”.


Cushman & Wakefield