NSK opracowuje wygodną technologię diagnostyki poziomu degradacji smaru

Nowa aplikacja mobilna NSK wykorzystuje technologię diagnostyki degradacji stanu smaru

NSK opracowuje pionierską, wysoce dokładną metodę szybkiego i dokładnego diagnozowania pozostałego okresu trwałości smaru. Japoński producent udostępni rozwiązanie w formie aplikacji mobilnej, która umożliwi użytkownikom na miejscu analizę stanu środków smarnych w łożyskach i układach ruchu liniowego. Ta innowacyjna funkcja ograniczy potrzebę inspekcji i koszty uzupełniania smaru oraz pomoże firmom wdrożyć strategie konserwacji oparte na monitoringu stanu maszyn i wyposażenia. NSK zbiera obecnie opinie i informacje zwrotne od klientów przed uruchomieniem swojej nowej aplikacji.

Szeroka gama maszyn i urządzeń – od obrabiarek po wagony kolejowe – wykorzystuje produkty wymagające smarowania, takie jak łożyska, śruby kulowe i prowadnice liniowe. Jednakże w trakcie pracy maszyn smar ulega degradacji z biegiem czasu, dlatego kontrola jego stanu na miejscu jest niezbędna, aby zmaksymalizować czas sprawności i OEE (ogólną efektywność wyposażenia). W ostatnich latach coraz więcej firm zaczyna wdrażać proaktywną konserwację opartą o monitoring rzeczywistego stanu maszyn i wyposażenia zamiast korzystania z odgórnie ustalonych okresów międzyobsługowych. Tłumaczy to zapotrzebowanie na precyzyjną metodę diagnozowania poziomu degradacji środków smarnych, którą można szybko zastosować na miejscu. Taka aplikacja pomogłaby również przezwyciężyć niedobory siły roboczej i wspierałaby wysiłki na rzecz neutralności węglowej.

Istniejące metody diagnostyczne o wysokiej dokładności opierają się na analizach laboratoryjnych, co wiąże się z wysokimi kosztami, niemożliwością stosowania ich na miejscu oraz długim oczekiwaniem na wyniki. Z kolei metody obserwacji wizualnej lub za pomocą densytometru są bardziej powszechne, ale charakteryzują się niską dokładnością. W rezultacie wiele firm w celu zapewnienia ciągłości pracy niepotrzebnie uzupełnia środki smarne na zbyt wczesnym etapie, co powoduje ich marnotrawstwo.

Z upływem czasu wyraźnie widać zmianę koloru smaru

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, firma NSK przystąpiła do opracowania znacznie wygodniejszej, tańszej, szybszej i dokładniejszej metody diagnozowania poziomu degradacji smaru. Warto podkreślić, że nowa aplikacja NSK umożliwia analizę stanu smaru na podstawie naprawdę małej próbki. Wraz z upływem czasu w oleju bazowym i dodatkach do smaru zachodzą zmiany chemiczne generowane przez ciepło powstałe podczas pracy i procesy utleniania. Objawiają się one w postaci modyfikacji struktury molekularnej smaru, która sprawia, że zaczyna on pochłaniać więcej światła o krótkiej długości fali, a jego kolor się zmienia. Smar na początku jest biały, a w miarę użytkowania staje się żółty lub pomarańczowy, ostatecznie przechodząc w czarny, co wskazuje na zerową żywotność. Aplikacja NSK ocenia stan smaru na podstawie koloru i oblicza jego pozostałą trwałość.

NSK od ponad 40 lat opracowuje środki smarne we własnym zakresie, co pozwoliło firmie oprzeć nową technologię diagnostyki degradacji smarów na głębokim zrozumieniu ich właściwości chemicznych.