Zarobki pracowników działu utrzymania ruchu

Tegoroczna ankieta cieszyła się bardzo dużą popularnością. Wzięło w niej udział ponad 750 prenumeratorów, wśród których przeważali specjaliści ds. utrzymania ruchu. Czy w ciągu roku liczba miejsc pracy wzrosła? Czy poprawiły się warunki pracy? Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety.

Z ankiety wynika, że 67% prenumeratorów biorących udział w badaniu nie jest zadowolonych ze swoich zarobków. W porównaniu z rokiem ubiegłym wynik się nie zmienił, co oznacza, że satysfakcję finansową z wykonywanej pracy ma nadal tylko 1/3 badanych.

 Prawie połowa przedsiębiorstw (47%) nadal zwiększa zatrudnienie i poszukuje nowych pracowników z wykształceniem technicznym, choć w porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta zmniejszyła się o kilka procent (50% w 2006 r.). Niepokoi zaś fakt, że o te same kilka procent wzrosła liczba przedsiębiorstw, które ograniczają zatrudnienie (z 24 do 27%).