Chmura czy lokalne centrum danych?

Źródło: Pixabay

Rozwiązania chmurowe są coraz chętniej wybierane, jednak nie w każdej branży sprawdzą się równie dobrze – czy to z powodów prawnych, czy ze względu na specyficzne wymagania techniczne i konieczność dostosowania ich do już istniejącej infrastruktury IT, jak dzieje się to w branży przemysłowej. Jakie więc rozwiązanie wybrać: własne centrum danych, chmurę, a może model hybrydowy, czyli połączenie obydwu?

Specjaliści Gartnera odważnie prorokują śmierć firmowych data centers w ciągu najbliższych kilku lat oraz migrację 80% firmowych danych do chmury i dzierżawionych serwerów zlokalizowanych w profesjonalnych centrach danych1. Mimo to i mimo rosnącego znaczenia rozwiązań chmurowych (cloud) i hybrydowych inwestycje w model on-premise, czyli lokalne środowisko IT, nie maleją. Według najnowszych danych IDC światowe przychody rynku serwerów w ostatnim kwartale 2018 r. wzrosły o 12,6% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku i wyniosły 23,6 mld dolarów. Do źródeł tego wzrostu należy zaliczyć m.in. rosnące potrzeby sprzętowe dostawców usług chmurowych. Jednak nie tylko oni potrzebują wydajnego środowiska lokalnego.

Bezpieczeństwo, elastyczność, samowystarczalność czy szybki dostęp do danych to główne czynniki, dla których firmy nadal decydują się na budowę własnego data center i bardziej skłaniają się do rozwiązań hybrydowych, niż tylko bazujących na chmurach publicznych.

Bezpieczeństwo danych

Jednym z głównych powodów, dla których firmy wciąż chętnie sięgają po rozwiązania on-premise, jest kwestia bezpieczeństwa i pewność posiadania danych. Dzięki temu nie tylko wiadomo, gdzie są one przechowywane i w jaki sposób chronione, ale też uzyskuje się pewność, że nie są nigdzie replikowane ani synchronizowane. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy dotyczy danych wrażliwych.

Elastyczność w integrowaniu systemów IT

Firmowe centra danych są podstawą podtrzymywania kluczowych procesów wewnętrznych w firmach przemysłowych, także tych z sektora MŚP. Ich kluczową przewagą w porównaniu do rozwiązań w chmurze jest znacznie większa elastyczność w zakresie dopasowania rozwiązań on-premise do już istniejącej w przedsiębiorstwie infrastruktury IT, np. systemów automatyki. Własne centra danych pozwalają także na utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z różnymi rodzajami maszyn i urządzeń, służącymi np. do sterowania produkcją lub jej nadzorowania. Rozwiązania chmurowe nie są tak elastyczne – to klient musi się dostosować do konfiguracji dostawcy.

Samowystarczalność

Innym powodem, dla którego firmy przemysłowe wciąż chętnie inwestują we własne centra danych, jest lokalizacja zakładów produkcyjnych – często są one położone w miejscach oddalonych od dużych miast, gdzie dostęp do szybkiego łącza internetowego jest utrudniony. Taka sytuacja w praktyce uniemożliwia korzystanie z chmury w sposób efektywny, czyli zapewniający bezproblemowy transfer danych w każdym momencie oraz możliwość ich pobrania czy nadpisania. Lokalne środowisko IT pozwala zachować niezależność od zewnętrznych dostawców, również tych dbających o dostawy prądu.

Stały i szybki dostęp do danych

Tworzenie lokalnych centrów danych umożliwia bezpośrednie podłączenie serwerów do sprzętu specjalistycznego oraz korzystanie ze zgromadzonych danych w dowolnym czasie, czemu dostawcy usług chmurowych nie zawsze są w stanie sprostać. Naturalnie wiąże się to również z czasem reakcji – zewnętrzny dostawca niekoniecznie musi zapewnić taki dostęp, na jakim firmie zależy, i może się to wiązać z wielokrotnie wyższymi kosztami. Przerwy w dostępie do systemu potrafią skutecznie zatrzymać całe linie produkcyjne i doprowadzić do ogromnych strat finansowych. Dotyczy to nie tylko dużych zakładów produkcyjnych, ale również mniejszych przedsiębiorców, takich jak producenci etykiet czy odzieży specjalistycznej, dla których każdy przestój w produkcji powoduje dotkliwe konsekwencje.

Podsumowanie

Skąd zatem wiadomo, które rozwiązanie wybrać: własne centrum danych, chmurę, a może rozwiązanie hybrydowe? Jeśli prowadzony biznes charakteryzuje się dużą dynamiką w obszarze IT, to rozwiązania chmurowe, które umożliwiają okresowe dokupienie dostępnych zasobów, sprawdzą się idealnie. Jeśli natomiast mówimy o zastosowaniach w obszarach o specyficznych wymaganiach technicznych, w których usługi chmurowe nie będą wystarczające i nie ma potrzeby dynamicznego skalowania dostępnych zasobów, nadal warto zainwestować w lokalne centrum danych.

Obecnie organizacje najczęściej mają bardzo zróżnicowane wymagania dotyczące już posiadanych systemów i model hybrydowy będzie dla nich najbardziej odpowiedni. Systemy o dużej dynamice trafią w takim modelu do chmury, te zaś bardziej statyczne, o specyficznych wymaganiach, pozostaną we własnym centrum danych.

1. „Gartner Identifies the Top 10 Trends Impacting Infrastructure and Operations for 2019”, 4.12.2018, https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-12-04-gartner-identifies-the-top-10-trends-impacting-infras.


Przemysław Sagalski – IT Solutions Architect w One System, firmie specjalizującej się w integracji systemów IT.