Cztery powody przegrzewania się silników elektrycznych

Fot.: Manki Kim / Unsplash

Wzrost temperatury podzespołów silnika elektrycznego wpływa na skrócenie jego trwałości. Dzięki identyfikacji czynników i przyczyn powodujących takie przegrzanie, użytkownik może opracować odpowiednią strategię działań prewencyjnych z zakresu utrzymania ruchu takich maszyn i rozwiązać problem nieefektywnej pracy silnika.

Z tematem eksploatacji silników elektrycznych związanych jest wiele problematycznych zagadnień, włącznie z tymi dotyczącymi smarowania oraz skokami napięcia zasilającego. Z czasem zaczyna odgrywać znaczenie również przegrzewanie. Wzrost temperatury silnika elektrycznego oznacza skrócenie jego trwałości. Następuje degradacja izolacji uzwojenia i zużycie łożysk wirnika.

Dlaczego silniki się przegrzewają?

Istnieje wiele przyczyn tego zjawiska, lecz cztery z nich zasługują na szczególną uwagę:

1. Zbyt duże obciążenie (przeciążenie) 

Standardowy prąd znamionowy maszyny pozwala obsłużyć większość poziomów obciążenia, lecz trzeba pamiętać, że w sieci zasilania wciąż zdarzają się przypadki zbyt wysokiego napięcia i przepięć. Ograniczenie prądu zasilania może okazać się niewystarczające do ograniczenia ilości generowanego ciepła. Dlatego warto poznać możliwości konkretnego silnika. Utrzymanie jego obciążenia na właściwym poziomie, pomoże ograniczyć występowanie zjawiska przegrzewania.

2. Rozruch i zatrzymanie

Zmniejszona liczba rozruchów i zatrzymań pozwoli zredukować ilość generowanego ciepła. Zwróć uwagę jak często silnik jest załączany. Jeśli to konieczne, ogranicz liczbę rozruchów. Test silnika online jest najłatwiejszym sposobem na monitorowanie rozruchów i zatrzymań maszyny.

3. Niewłaściwe parametry zasilania 

Niewłaściwe parametry zasilania mogą być również powodem przegrzewania się silnika. Problem ten często powiązany jest z użyciem napędów o zmiennej częstotliwości (VFD), jednakże nie zawsze są one jedyną jego przyczyną.

4. Warunki pracy

Praca silników elektrycznych w trudnych warunkach środowiskowych również prowadzi do ich przegrzewania się. Częste powiązane z tym czynnikiem problemy to zablokowane otwory wentylujące czy wysoka temperatura otoczenia.

Jak utrzymać temperaturę silnika na właściwym poziomie?

Jednym ze sposobów na utrzymanie temperatury silnika na odpowiednim poziomie jest ograniczenie jego obciążenia. Przy wyborze silnika do danego zastosowania, dopasuj odpowiedni silnik do zadanego, wymaganego w danej aplikacji obciążenia.

Kolejnym czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia usterki spowodowanej przegrzaniem jest przeprowadzenie testu silnika. Test powinien być nieodłączną częścią programu utrzymania. Nie należy oceniać temperatury silnika tylko na podstawie organoleptycznego pomiaru temperatury zewnętrznej części jego obudowy. Zmysł dotyku to niedoskonała metoda pomiaru. To, co dla nas jest gorące, dla kogoś innego wydaje się chłodne.

Program utrzymania

Nie oznacza to, że nie należy zwracać uwagi na podwyższoną temperaturę zewnętrznej części silnika. Zastosuj właściwe metody pomiarowe, aby znaleźć obszary o podwyższonej temperaturze w uzwojeniu silnika. Występowanie takich obszarów skraca trwałość urządzenia.

Upewnij się, że silnik posiada właściwe zabezpieczenia. W ich skład wchodzą termostaty i bezpieczniki przeciw przeciążeniowe. Urządzenia te, wchodzące w skład dobrego planu utrzymania maszyn, zagwarantują silnikowi pracę w bezpiecznej dla niego temperaturze.

Silniki elektryczne są często jednymi z najdroższych urządzeń w fabryce. Z pomocą właściwego programu utrzymania i zdrowego rozsądku, wydłużenie ich trwałości staje się nieco prostsze.

Autor: David Manney to administrator ds. marketingu w L&S Electric.