Nowy driver do MES IT umożliwia połączenie produkcji z systemem SAP®

Współczesne procesy produkcyjne w równym stopniu uzależnione są od fizycznej automatyzacji, jak i od protokołów komunikacyjnych kompleksowo integrujących produkcję w jeden proces. Jednak komunikacja z systemami biznesowymi wyższego poziomu wciąż pozostaje rozproszona, gdyż dostarczenie ostatecznych danych do korporacyjnych centrów ERP lub MES wymaga przechodzenia do różnych poziomów – komputerów osobistych i systemów. Dzięki współpracy ze spółką wydzieloną ubigrate specjalizującą się w technologii informatycznej firma Mitsubishi Electric jest już w stanie przebić się przez te poziomy i dostarczać dane w czasie rzeczywistym bezpośrednio do systemu SAP® użytkownika.

Opracowany przy współpracy z ubigrate GmbH moduł MES IT upraszcza wprowadzenie kluczowego dla wydajności połączenia systemów automatyzacji i wyższego poziomu baz danych, aplikacji ERP i aplikacji MES – na przykład SAP®. Dane produkcyjne mogą dzięki temu być łatwo monitorowane i rejestrowane, a decyzje produkcyjne wyższego poziomu szybko realizowane, co umożliwia zwiększenie przejrzystości struktury procesu i zwiększenie produktywności. Korzyścią dla technologa automatyzacji będzie intuicyjna obsługa MES IT, a dla pracowników korporacyjnych i logistycznych – prezentowanie informacji w sposób zrozumiały oraz ich dostępność.

MES IT ułatwia bezpośrednią, dwukierunkową wymianę danych pomiędzy sterownikiem PLC i systemami wyższego poziomu, co umożliwia zbieranie, przechowywanie i monitorowanie danych „terenowych” w ramach aplikacji biznesowej i wysyłanie instrukcji bezpośrednio do hali produkcyjnej.

Eliminacja konieczności stosowania pośredniego komputera osobistego i wymaganej dla niego infrastruktury oraz wiążących się z tym zagrożeń informatycznych – na przykład zapewnienia skanera antywirusowego, aktualizacji systemu operacyjnego i trudności z zapewnieniem jego kompatybilności, awariami sprzętowymi, nieprzestrzeganiem procedur przez operatora – to tylko niektóre z zalet już sprawdzonego w przemyśle modułu MET IT. Pracuje ono bezpośrednio na płycie bazowej platformy iQ firmy Mitsubishi Electric, więc ma bezpośredni dostęp do aktualnych danych procesowych i wszystkich przyłączonych wejść i wyjść. Może być też używane do zbierania danych z odległych komponentów systemu automatyzacji – na przykład czujników RFID, czytnika kodów kreskowych, systemów ważenia lub systemów obserwacyjnych (kamer).

Nawiązanie dwukierunkowej komunikacji jest bardzo proste – ogranicza się do wybrania szablonu integracyjnego dla systemu docelowego z bogatej biblioteki wstępnie skonfigurowanych szablonów. Zawiera ona wiele różnych rozwiązań SAP®, w tym bezpośredni interfejs BAPI, połączenie MII, obsługa przez internet, a planowane jest nawet połączenie Pco. Dane wyjściowe mogą być standardowo zapisywane w plikach CSV, plikach Excel lub z rozszerzeniem XML. Eliminuje to konieczność szczegółowej znajomości systemu docelowego i jego interfejsów, co radykalnie upraszcza całość integracji.

www.mitsubishi-automation.pl