THE FRESH FACTORY – sposób na poprawę warunków pracy w fabryce

Klimat wewnętrzny panujący w zakładach produkcyjnych ma dużo większe znaczenie niż mogłoby się wydawać i może znacząco wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Nieodpowiednie warunki klimatyczne:

 • obniżają koncentrację i wydajność pracowników – każdy stopień więcej powyżej 20oC powoduje spadek wydajności o 4%
 • zwiększają ryzyko wypadków i absencji pracowników – wraz ze wzrostem temperatury spada koncentracja i wzrasta ryzyko wypadku, ponadto w powietrzu unoszą się zanieczyszczenia, opary i pyły, które niekorzystnie wpływają na zdrowie pracowników
 • zmniejszają produktywność i żywotność maszyn – urządzenia szybciej się zużywają i wymagają częstszych napraw
 • powodują przestoje – niektóre urządzenia nie mogą pracować w zbyt wysokiej temperaturze
 • wpływają niekorzystnie na satysfakcję pracowników i opinie o pracodawcy – w dobie niedoboru wykwalifikowanych pracowników warto zadbać o wizerunek dobrego pracodawcy
 • destabilizują warunki rozwoju firmy – nieprzewidziane absencje lub przestoje nie pozwalają na precyzyjne planowanie procesów produkcyjnych

W czasach kiedy coraz trudniej o dobrych pracowników pracodawcy coraz większą wagę przykładają do stworzenia im optymalnych warunków pracy. Niestety standardy pracy w zakładach przemysłowych są nadal niewystarczające. W halach jest zbyt ciemno, za gorąco lub za zimno, powietrze jest zanieczyszczone, a pracownikom doskwierają przeciągi. Właściciele boją się dużych nakładów inwestycyjnych i wysokich rachunków za prąd związanych z instalacją konwencjonalnej klimatyzacji. Dlatego firma Colt International opracowała dla zakładów przemysłowych i magazynów efektywną, energooszczędną i zdrową koncepcję THE FRESH FACTORY, która zapewnia:

 • świeże, czyste powietrze
 • optymalną temperaturę wewnętrzną
 • optymalne doświetlenie hali

Każdy obiekt przemysłowy ma swoją specyfikę, dlatego wszystkie projekty analizowane są indywidualnie. Pierwszy krok to szczegółowe pomiary i zbieranie danych. Kolejny to wnikliwa analiza zebranych informacji, a następny to opracowanie optymalnych rozwiązań w zakresie doświetlenia, wentylacji i chłodzenia hal przemysłowych.

Wszystkie technologie firmy Colt:

 • energooszczędne – wentylacja z chłodzeniem adiabatycznym zużywa do 75% mniej energii elektrycznej niż konwencjonalna klimatyzacja
 • przyjazne dla środowiska naturalnego i użytkowników – czynnikiem chłodzącym jest woda, redukcja zapotrzebowania na energię zmniejsza emisję CO2
 • korzystne finansowo – niskie koszty eksploatacyjne oraz większe zyski wynikające z lepszych warunków pracy

Jeżeli zależy Ci na:

 • zdrowym środowisku pracy
 • zdrowych i zadowolonych pracownikach
 • lepszej jakości
 • korzyściach finansowych
 • wizerunku dobrego pracodawcy

czas wdrożyć koncepcję THE FRESH FACTORY.