Bardzo udane tegoroczne międzynarodowe targi energetyczne ENERGETAB 2015

  Na zakończonych 17 września 2015 r. międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB 2015 swoje najnowsze produkty zaprezentowało 736 wystawców z 17 krajów Europy i Azji. Chociaż liczba wystawców była prawie taka sama jak w roku ubiegłym, to powierzchnia zajmowana przez ekspozycję targową wzrosła o ok. 5% osiągając prawie 4 ha urokliwie położonego terenu u stóp Dębowca i Szyndzielni.

  Wśród uczestniczących w targach specjalistów często można było usłyszeć opinie, że ograniczenia w dostępie do energii elektrycznej, które wystąpiły czasie sierpniowych upałów spowodują, (być może), iż politycy z większą uwagą podejmą się poprawienia uwarunkowań prawnych i ekonomicznych dla usprawnienia realizacji inwestycji w energetyce.

  Energetyka w ostatnich latach istotnie zwiększyła nakłady na inwestycje lub modernizacje w sektorze wytwarzania energii zaś w sektorze przesyłania i dystrybucji energii łączne nakłady będą w najbliższych latach sięgać 7 mld zł średnio rocznie.

  I dlatego na tych największych w tej branży w Europie Środkowej targach wystawcy starali się pokazać swoje najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, aparaty czy technologie, służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania. Gama prezentowanych urządzeń i aparatów była bardzo szeroka: stacje transformatorowe, rozdzielnice, wyłączniki, przekładniki, kable i przewody, odnawialne źródła energii, aparaty i systemy pomiarowe, systemy automatyki, przesyłania i obróbki informacji, urządzenia UPS, agregaty prądotwórcze i napędy, słupy linii nN, SN a nawet 110 kV, źródła światła wykorzystujące technologię LED oraz coraz sprawniejsze i gustowne oprawy, cała gama specjalistycznych pojazdów, podnośników i narzędzi oraz wiele innych wyrobów czy oferowanych usług. Praktycznie, prawie na każdym stoisku można było dostrzec ciekawe, innowacyjne rozwiązania – niektóre zrozumiałe być może tylko dla wąskiej grupy specjalistów. Coraz większa była też ilość urządzeń i systemów wspomagających produkcję energii z OZE, prezentowano także czynne instalacje fotowoltaiczne.

  Targom towarzyszyły konferencje i seminaria oraz ponad 20 prezentacji firmowych a także wiele mniej formalnych spotkań wystawców z ich kontrahentami, w tym z licznie reprezentowanymi przedstawicielami największych inwestorów i wykonawców budów energetycznych.

  Wysokim poziomem merytorycznym odznaczały się Warsztaty zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, na których zostały przedstawione doświadczenia z budowy linii kablowych WN, pomiarów obciążeń i temperatur linii napowietrznych a także zagadnienia związane z automatyzacją sieci.

  Tradycyjnie – w popołudniowej porze pierwszego dnia przewodniczący komisji konkursowej – prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, zapoznał licznie zgromadzonych w sali konferencyjnej hotelu Dębowiec z werdyktem komisji. Spośród 57 innowacyjnych produktów zgłoszonych do konkursu „na wyróżniający się produkt prezentowany na targach”, komisja konkursowa Pucharem Ministra Gospodarki wyróżniła „kompozytowy izolator osłonowy typ 442/200/1700” zgłoszony przez Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. Natomiast Puchar PTPiREE zdobył „podnośnik izolowany do prac pod napięciem w sieciach SN Altec A50-OC” zgłoszony przez ARCON POLSKA Sp. z o.o. Przyznaną po raz pierwszy statuetkę „Energia” Prezydenta Miasta Bielsko-Biała otrzymała Elektrobudowa SA za rozdzielnicę SN w izolacji gazowej typu OPTIMA-24. Złoty Medal PSE SA za rejestrator zakłóceń i pomiarów synchronicznych RZ-40-PMU trafił do ENERGOTESTu zaś „Złoty Lew” im. Kazimierza Szpotańskiego „powędrował” do ZPrAE w Świętochłowicach za rejestrator RZS-9.

  Uroczystość ogłoszenia wyróżnień w Konkursie targowym organizator – ZIAD Bielsko-Biała wykorzystał dla złożenia gratulacji wystawcom obchodzącym swoje jubileusze, jak na przykład PTPiREE (za 20 lat owocnej współpracy), Schneider Electric (na 70-lecie REFA), Computers & Control (25-lecie) APS Energia (20-lecie)

  Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Strategicznego Partnera targów – TAURON Dystrybucji S.A., na którym prezentowane były nowoczesne technologie stosowane w spółce, jak e-BUS, AMIplus Wrocław oraz Dyspozycja Wysokich Napięć. Można było też wylosować przejażdżkę elektrycznym skuterem. Mówiąc o elektrycznych pojazdach warto wspomnieć o dużym zainteresowaniu jakim cieszyły się hybrydowe samochody bmw eksponowane na stacji ładowania pojazdów obok pawilonu Schneider Electric Energy Polska.

  Dziękując wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w bardzo udanych tegorocznych targach ich organizator targów – ZIAD Bielsko-Biała zaprasza wystawców jak i zwiedzających do udziału w kolejnej edycji ENERGETAB w dniach od 13-15 września 2016 r.

  Więcej informacji o targach ENERGETAB 2015, w tym pełny wykaz produktów i firm wyróżnionych przez komisję konkursową oraz galeria zdjęć, są dostępne na stronie www.energetab.pl.