Chiński inwestor dla Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik SA?

  Podczas wizyty przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu SA (ARP) w Chinach złożono deklaracje wzajemnej współpracy gospodarczej pomiędzy prowincją Hubei i ARP. Jednym z elementów wizyty były rozmowy o przyszłości Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku, którą zainteresowana jest grupa Tri-Ring.

  Przedstawiciele polskiej delegacji zapoznali się z planami rozwoju chińskiej firmy na lata 2011–2015. Stronie chińskiej przedstawiono informacje na temat możliwości inwestycyjnych wynikających z założonych planów prywatyzacji polskich przedsiębiorstw. Tri-Ring Group Corporation zadeklarowało chęć nabycia Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik SA, której większościowym udziałowcem jest ARP SA.

  Agencja Rozwoju Przemysłu od dawna jest zaangażowana w pomoc dla Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik SA zarówno finansową, jak i doradczą w procesie restrukturyzacji. ARP dwukrotnie udzielała spółce wsparcia – w połowie 2010 r. w wysokości 12,5 mln zł (środki przeznaczone głównie na prowadzenie działalności podstawowej), a pod koniec 2011 r. na restrukturyzację w wysokości 34 mln zł. W grudniu 2011 r. ARP SA objęła akcje w podwyższonym kapitale zakładowym FŁT Kraśnik SA za cenę emisyjną 20 mln zł zaś w lutym br. Skarb Państwa wniósł swoje akcje i ARP SA stała się większościowym udziałowcem FŁT Kraśnik SA (89,15 % udziałów).

  Spółka obecnie jest przygotowywana do sprzedaży. Rozmowy w sprawie potencjalnego wejścia do niej chińskiego inwestora będą kontynuowane w trakcie wizyty przedstawicieli Tri-Ring Group Corporation w fabryce w Kraśniku.

  Jednocześnie przedstawiciel rządu chińskiej prowincji Hubei, Duan Lunyi, przedstawiciele miejscowości Xiangyang oraz Wojciech Dąbrowski, prezes ARP S.A. zadeklarowali współpracę i wsparcie dla inwestycji Tri-Ring Grupy Corporation przy zakupie akcji FŁT Kraśnik oraz zadeklarowali wsparcie i promocję działań na rzecz rozwijania współpracy gospodarczej. Partnerzy zobowiązali się do zorganizowania wizyt dwustronnych polskich przedsiębiorców w Chinach i przedsiębiorców z Hubei w Polsce, które pozwoliłyby nawiązać relacje gospodarcze.

  Podstawowym przedmiotem działalności FŁT Kraśnik jest produkcja łożysk. Spółka zatrudnia ponad 2 tys. pracowników, a jej obroty w 2010 r. przekroczyły 200 mln zł.

  www.wnp.pl