Coraz więcej absolwentów Uniwersytetu Energetycznego

  Platforma internetowa Energy University™ założona z inicjatywy Schneider Electric, globalnego specjalisty w zarządzaniu energią, gromadzi coraz większą rzeszę „studentów”.  Już ponad 26 000 osób z 115 krajów skorzystało z centrum edukacyjnego  www.myenergyuniversity.com.

  Energy University™ to niezależne, internetowe centrum edukacyjne, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie efektywnego zarządzania energią. Program edukacyjny, poprzez przedstawienie w przystępny sposób złożonych kwestii dotyczących zarządzania energią dostarcza wiedzę niezbędną do skutecznego wdrażania efektywnych energetycznie rozwiązań dla biznesu. Szkolenie daje konkretną wiedzę, dzięki której można zaoszczędzić nawet do 30% energii. Efektywne  planowanie i wykorzystanie proponowanych rozwiązań pozwala na znaczne ograniczenie kosztów oraz osiągnięcie wymiernych korzyści dla środowiska naturalnego. Kursy kierowane są do osób odpowiedzialnych za zarządzanie, planowanie, projektowanie i tworzenie przestrzeni wykorzystujących energię.  Materiały dostępne na Energy University zostały opracowane przez ekspertów Schneider Electric. O sukcesie programu i przekazywanych w nim informacji może świadczyć fakt, że aż 87% uczestników szkolenia zadeklarowało, że wykorzysta zdobytą wiedzę w praktyce.

  – Jestem przekonany, że warto skorzystać z Energy University, a informacje tam przekazywane potraktować jako sprawdzone źródło wiedzy i doświadczenia. – powiedział uczestnik szkolenia Roberto Michel z firmy Manufacturing Business Technology.

  K

  ursy dostępne na platformie Energy University™ nie promują konkretnych produktów, lecz skupiają się na kluczowych koncepcjach i najlepszych praktykach niezbędnych do osiągnięcia wysokiego stopnia sprawności w zarządzaniu energią. Od początku działania internetowego centrum edukacyjnego zostało uruchomionych 25 kursów. Wśród tematów znajdują się m. in.:

  • System HVAC – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
  • Podstawy efektywności energetycznej
  • Ekonomia efektywności energetycznej
  • Wdrażanie „zielonych” technologii w energetyce i środowisku w oparciu o standardy LEED ( Leadership in Energy and Environmental Design
  • Alternatywne źródła energii
  • Audyt energetyczny
  • Technologie alternatywnego zasilania
  • Efektywność centrum danych: redukowanie poziomu zużycia energii elektrycznej

  – Schneider Electric wierzy, że w zrównoważonym wykorzystaniu energii tkwi wielki potencjał oszczędności, nadal jednak niedoceniany przez przemysł i konsumentów. Poprzez Energy University™ chcemy dać szansę lepszego zrozumienia i wykorzystania tych możliwości, tak aby osiągnąć więcej mniejszym nakładem sił i środków – powiedział Paul Hamilton, wiceprezes Energy and Solution University Schneider Electric.

  Kursy Uniwersytetu Energetycznego dostępne są na żądanie ze strony www.myenergyuniversity.com. Więcej informacji na temat firmy Schneider Electric i jej zintegrowanych rozwiązań na stronie www.schneider-electric.com.