Coraz więcej outsourcingu w motoryzacji

  Przedstawiciele sektora motoryzacyjnego w Polsce spodziewają się wzrostu produkcji, zamierzają zwiększać zatrudnienie i na większą skalę korzystać z outsourcingu.

  Z „Badania opinii i nastrojów przedstawicieli automotive” przeprowadzonego przez Exact Systems, firmę kontrolującą części samochodowe, wynika, że ponad połowa przedstawicieli motobranży korzysta ze wsparcia firmy outsourcingowej na stałe, a co czwarta zamierza zwiększyć zakres usług powierzonych partnerowi zewnętrznemu. Wszystko dzięki temu, że outsourcing to redukcja kosztów (34%) i czasu (16%).

  – Mamy nadzieję, że rok 2014 okaże się przełomowym w branży motoryzacyjnej i na dobre pożegnamy się z kryzysem, z którego firmy produkujące samochody i części do nich bardzo szybko wyciągnęły wnioski. Jednym z nich jest przekonanie, że warto stawiać na specjalizację. Każda firma powinna skupić się na tym, na czym się dobrze zna, a te dziedziny funkcjonowania, które wykraczają poza jej podstawową działalność, powinna zlecać wyspecjalizowanemu partnerowi zewnętrznemu, mówi Paweł Gos, prezes Exact Systems i ekspert Polskiej Izby Motoryzacji.

  Prawie połowa firm z sektora motoryzacyjnego w Polsce zleca na zewnątrz usługę kontroli jakości (48%). Co trzecia (36%) decyduje się na outsourcing produkcji lub montażu samochodów i części samochodowych. – Od kilkunastu już lat jakość, obok kosztów, jest języczkiem u wagi jeśli chodzi o wybór Polski jako partnera inwestycyjnego. Stąd producenci motoryzacyjni poszukują dla celów outsourcingu firm z odpowiednimi kwalifikacjami i narzędziami, wyspecjalizowanych w tym obszarze, mówi Jacek Opala, dyrektor ds. rozwoju i sprzedaży w Exact Systems.

  Ze względu na redukcję kosztów 34% przedstawicieli automotive w Polsce korzysta z outsourcingu. Powodem, który znalazł się na drugim miejscu, jest oszczędność czasu (16%). Brane pod uwagę były też: specjalizacja i doświadczenie firmy w określonej dziedzinie (14%).

  Obecnie ponad połowa przedstawicieli branży motoryzacyjnej korzysta ze wsparcia firmy outsourcingowej na stałe (57%). Na współpracę z zewnętrznym partnerem w sytuacji doraźnej, np. w przypadku kontroli jakości określonej partii części samochodowych, stawia co trzecia zapytana firma (33%), natomiast 10% respondentów outsourcuje wybrane usługi cyklicznie, w określonych porach roku. – Na przykład jesienią, kiedy w fabrykach produkuje się najwięcej części i samochodów, mówi Jacek Opala.