Duże polskie firmy planują zmniejszenie zatrudnienia

  Wbrew trendom światowym, w dużych polskich przedsiębiorstwach, więcej jest zarządzających planujących zmniejszenie zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy – wynika z raportu „CEO Survey” PricewaterhouseCoopers.

  Z prognoz zatrudnienia w nadchodzących 12 miesiącach wynika, że saldo polskich firm wskazujących na wzrost i spadek zatrudnienia jest ujemne. Zarówno w przemyśle, budownictwie i usługach więcej jest prezesów deklarujących zwolnienia, niż tych chcących zatrudniać.

  Z globalnej części raportu wynika, że 81 proc. zarządzających jest przekonanych, iż ich organizacje zanotują wzrost przychodów w 2010 r.

  „Zdecydowanie poprawił się optymizm zarządzających, ale w dalszym ciągu firmy pracują nad wzmocnieniem swojej odporności. Nie można, więc oczekiwać gładkiego przejścia od strategii defensywnej do ofensywnej” – powiedział podczas konferencji prasowej Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

  Poprawa nastrojów przełożyła się na planowany wzrost globalnego zatrudnienia.

  „Wzrostu zatrudnienia spodziewa się niemal 40 proc. CEO. Na drugim biegunie znajduje się 25 proc. ankietowanych, którzy planują w ciągu najbliższego roku zmniejszenie liczebności zespołów” – napisano w omówieniu do raportu.

  „Zatrudnienie nowych pracowników w 2010 r. planuje ponad jedna czwarta prezesów w Europie Środkowo-Wschodniej” – napisano.

  Z raportu wynika, że prognozy zatrudnienia w polskich przedsiębiorstwach są mniej optymistyczne.

  „Prognozy zatrudnienia w polskich firmach są gorsze niż na całym świecie. Więcej jest tych firm, które planują zmniejszenie zatrudnienia, niż tych, które chcą przyjmować nowych pracowników. Bezrobocie w najbliższych miesiącach prawdopodobnie dalej będzie wzrastać, ale już niezbyt szybko” – powiedział Orłowski.

  Z raportu wynika, że w 2010 r. będzie mniej dużych inwestycji na rynkach wschodzących.

  „Większość liderów wypowiada się, że inwestować będą głównie na rodzimych rynkach. Preferowany będzie wzrost organiczny, a nie akwizycje. W 2010 r. kapitał będzie zdecydowanie droższy i będzie go mniej, dlatego prezesi będą bardzo uważnie analizować nowe inwestycje” – powiedziała podczas konferencji Olga Grygier-Siddons, prezes PwC w Polska.

  Zdaniem Orłowskiego brak dużych inwestycji na świecie, wcale nie musi oznaczać spadku napływu BIZ do Polski.

  „Nikt nie będzie realizował dużych projektów inwestycyjnych, ale może być bardzo wiele małych przedsięwzięć, wymagających dobrze wykwalifikowanych pracowników. Na tym Polska może skorzystać” – powiedział.

  Dane do raportu „CEO Survey” były zbierane pomiędzy wrześniem, a listopadem 2009 r. Badanie przeprowadzono na grupie 1198 dużych przedsiębiorstw z 52 krajów – 37 proc. respondentów miało przychody powyżej 1 mld USD.