ENEX – Międzynarodowe Targi Energetyki

  W dniach 12–14 lutego 2007 roku w Kielcach odbędą się jubileuszowe X Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX, którym towarzyszą V Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia.

  Patronat nad targami sprawują: minister gospodarki, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Restrukturyzacji Energetyki, prezes Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

  Podczas targów można zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i produktami z dziedziny wytwarzania, przesyłania, a także dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej, z maszynami oraz urządzeniami energetycznymi i elektroenergetycznymi, systemami informatycznymi i telekomunikacyjnymi stosowanymi w energetyce oraz metodami modernizacji istniejących sieci energetycznych. Energetyka to ważna gałąź gospodarki, bez której nie mogą rozwijać się pozostałe branże, co sprzyja również dużemu zainteresowaniu tymi targami. W wystawie biorą udział zarówno wytwórcy energii konwencjonalnej, jak i firmy zajmujące się produkcją energii ze źródeł odnawialnych.

  Międzynarodowym Targom Energetyki ENEX będzie towarzyszył bogaty program seminariów i konferencji branżowych, wśród których czołowe miejsce zajmuje „Energetyczny Okrągły Stół” współorganizowany przez Parlamentarny Zespół ds. Energetyki. Podczas targów odbędzie się również debata panelowa na temat „Struktura organizacyjna polskiego sektora elektroenergetycznego”.

  Najlepsze produkty prezentowane na targach zostaną nagrodzone medalami i wyróżnieniami Targów Kielce.

  www.enex.pl