Inwestycje Koksowni Częstochowa Nowa

    Strategia rozwoju Koksowni Częstochowa Nowa zakłada budowę dwóch nowych baterii. Obecnie budowana jest bateria o rocznej wydajności 350 tys. ton koksu. W następnej kolejności zostanie wybudowana druga bateria.

    Koksownia Częstochowa Nowa zamierza zainwestować w koksownię kilkaset milionów złotych w ciągu najbliższych pięciu lat. Środki mają pochodzić głównie z kredytów inwestycyjnych i środków własnych.

    W 2015 roku ma ona produkować w systemie ubijanym ok. 1 mln 300 tys. ton koksu.

    – Mamy do 2017 roku podpisany kontrakt z Jastrzębską Spółką Węglową na dostawę węgla koksowego – mówi Tadeusz Wenecki. – Podpisaliśmy także długoterminowe umowy na sprzedaż wyprodukowanego przez nas koksu. Na rynku jest miejsce na koks o ustabilizowanej i dobrej jakości. Zamierzamy go dostarczać.

    Celem należącej do Zarmenu Koksowni Częstochowa Nowa jest uzyskanie stabilnej pozycji na rynku producentów koksu. W efekcie ma też wzrosnąć wartość Grupy Zarmen, która dzięki posiadaniu nowoczesnej koksowni będzie mogła uczestniczyć w istotnych przedsięwzięciach realizowanych w branży koksowniczej.