IV Dzień Bezpieczeństwa w ArcelorMittal Poland

Kolejny raz spółka ArcelorMittal Poland zorganizowała 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa. Motywem przewodnim tegorocznego Dnia BHP było „Przywództwo przez przykład”.

– To przypomina nam, że w BHP zarządzanie musi być przykładowe i że każdy pracownik ma w tym obszarze rolę do spełnienia – podkreśla Łukasz Cioch, dyrektor ds. Odpowiedzialności Biznesu i Komunikacji w spółce ArcelorMittal Poland. – Najważniejszymi tematami w tym dniu są HIRA (Hazardous identification & risks assessment) czyli identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka. Polityka BHP zakłada, że wszystkim obrażeniom oraz chorobom zawodowym możemy i musimy zapobiegać. W tym kontekście zawsze przed rozpoczęciem pracy musimy dokonać oceny ryzyka.

Jak podkreśla Cioch nie mniej waże są audyty zakładowe. Kierownictwo odpowiada za poziom bezpieczenństwa i higieny pracy. Głównym celem jest stworzenie kultury wspierania, która wymaga widocznego zaangażowania i odpowiedzialności kierownictwa.

– Odpowiadamy za siebie nawzajem – podkreśla Cioch. – Moje bezpieczeństwo zależy przede wszystkim ode mnie, ale gdy widzę, że ktoś naraża się na ryzyko, wówczas natychmiast informuję tę osobę o zagrożeniu. Każdy ma własną rolę do spełnienia w zapobieganiu obrażeniom i chorobom. Będziemy tworzyć kulturę pracy polegającą na zatrzymywaniu niebezpiecznych prac.

Jak dodaje Cioch komunikacja, zaangażowanie i szkolenia wszystkich pracowników są podstawą do osiągania doskonałośc i bezpieczeństwa i higieny pracy. Istotą bezpiecznej pracy są ciągłe szkolenia pracowników.

Także przestrzeganie wszystkich norm obowiązujących w odniesieniu do postępowania z podwykonawcami ma podstawowe znaczenie dla zmniejszenia prawdopodobieństwa wypadków śmiertelnych i obrażeń powodujących niezdolność do pracy.