Kilka porad dotyczących utrzymania silników prądu stałego w dobrej kondycji

Efektywny program utrzymania ruchu silników prądu stałego wydłuży ich trwałość oraz zapobiegnie kosztownym i niepotrzebnym naprawom.

Cięcie kosztów operacyjnych i zwiększanie przychodu końcowego to uzasadnione działania w przypadku każdej placówki. Właśnie dlatego wdrożenie efektywnego programu utrzymania ruchu maszyn jest niezbędne by osiągnąć wspomniane cele. Ponieważ silniki prądu stałego są bardziej wymagające w obsłudze od silników prądu zmiennego, bardzo ważne jest właśnie w ich przypadku opracowanie wydajnego programu utrzymania ruchu, który wydłuży ich trwałość oraz zapobiegnie kosztownym i niepotrzebnym naprawom.

Regularnie wykonuj oględziny sprzętu

Spraw by kontrolowanie stanu silników prądu stałego stało się dla Ciebie i Twoich pracowników nawykiem. Zanotuj każde odstępstwo od normy. Może mieć ono istotny wpływ na pojawienie się problemów w przyszłości. Zbadaj wygląd silnika i zwróć uwagę na korozję lub miejsca, w których gromadzi się brud. Są to wskaźniki świadczące nienajlepszym stanie tego elementu lub całej maszyny.

Upewnij się, czy nie występuje zapach spalenizny dochodzący z uzwojenia silnika. Świadczy on o ewentualnym problemie przegrzewania się. Jeżeli silnik pracuje w takich warunkach zachodzi niebezpieczeństwo jego uszkodzenia. By przekonać się o stanie technicznym silnika należy przeprowadzić test uzwojenia, w celu wykrycia problemów mogących wymagać natychmiastowej reakcji.

Równie ważne jest zabezpieczenie przed gromadzącym się brudem na obudowie silnika. Pył działa jak izolator ciepła, utrudnia chłodzenie silnika i powoduje uszkodzenia na skutek działania wysokiej temperatury. Dlatego też należy sprawdzać wentylator chłodzący i upewniać się, że wszystkie kanały doprowadzające i odprowadzające powietrze są drożne. Użyj szmatki lub podciśnienia, w celu usunięcia zanieczyszczeń.

Wibracje i dziwne odgłosy

Zbadaj dźwięki generowane przez silnik DC i jego komponenty. Nasłuchuj odgłosów wibracji podczas pracy. Hałas wydobywający się z części mechanicznych lub elektrycznych może być spowodowany złym stanem łożysk, luźnym uzwojeniem, niedokładnym pozycjonowaniem elementów lub ich złym wyrównoważeniem. Wibracje mogą spowodować wkręcenie się przedmiotów w wiatrak. Iskrzenie szczotek i przegrzewanie również jest efektem wibracji.

Ponieważ hałas może być powodowany zarówno przez usterkę mechaniczną jak i elektryczną, należy sprawdzić, z którą z nich mamy do czynienia. Wibracje silnika niepodłączonego do źródła zasilania wskazują na problem mechaniczny. Te, które ustają po rozłączeniu zasilania są spowodowane usterką układu elektrycznego.

Utrzymuj szczotki i komutator w doskonałej kondycji

Silnik typu DC może działać prawidłowo tylko wówczas, gdy szczotki i komutator są utrzymane we właściwej kondycji. Dokonuj inspekcji szczotek upewniając się, że są wolne od zanieczyszczeń i pyłu, oraz że są prawidłowo spozycjonowane, czyste i zabezpieczone przed wypadnięciem. Jeśli na starych szczotkach w porównaniu do nowych szczotek pokażą się oznaki zużycia, należy je bezzwłocznie wymienić.

Powierzchnia komutatora powinna być gładka i błyszcząca. Zarysowania i rowki świadczą o zużyciu lub iskrzeniu szczotki. Jeśli tak się dzieje, komutator należy wymienić na nowy. Jeśli zbiera się brud, usuń go za pomocą elektrycznej szczotki czyszczącej z końcówką z włókien szklanych.

Utrzymanie silnika DC w prawidłowej kondycji pozwala wydłużyć jego trwałość i może oszczędzić fabryce wydatków na niepotrzebne naprawy. Zaadaptuj wspomniane w tekście techniki do swojego programu utrzymania ruchu maszyn prądu stałego. Dzięki temu unikniesz problemów związanych z nieplanowanymi przestojami linii i zmniejszeniem wydajności produkcji.

Autor: David Manney jest administratorem marketingu w firmie L&S Electric.