Kontrakt Powen Wafapomp w Legnicy

    Grupa Powen Wafapomp SA wykona modernizację układu wodnego Centralnej Ciepłowni w Legnicy. Jest to kolejna modernizacja realizowana przez Grupę Powen Wafapomp SA w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Legnicy SA.

    Zakres kontraktu obejmuje prace projektowe, budowlano-montażowe, instalacyjne, technologiczne oraz dostawę zespołów pompowych, armatury, przemienników częstotliwości i systemu sterowania. Wartość kontraktu przekroczyła 3,0mln zł brutto. Zmodernizowany układ zostanie oddany do eksploatacji do końca listopada 2011r.