Kryteria oceny przy wyborze armatury przemysłowej

  Wyposażenie instalacji przemysłowych w armaturę, która będzie spełniać oczekiwania inwestora, wymaga wszechstronnej analizy w oparciu o obiektywne kryteria techniczno-ekonomiczne. Wśród kryteriów oceny armatury należy uwzględnić:

  • funkcjonalność – przystosowanie do realizacji procesu technologicznego dla wyznaczonego medium i określonych warunków pracy, np.: odporność chemiczna, klasa ciśnienia, zakres temperatur, szczelność, charakterystyka regulacyjna, zabezpieczenie przed krzepnięciem medium itp.;

  • parametry zabudowy – ciężar, wysokość, długość zabudowy, sposób montażu;

  • właściwości eksploatacyjne – łatwość obsługi, niezawodność, trwałość (żywotność), wymagania serwisowe, dostępność części zamiennych;

  • odporność na zagrożenia – m.in.: zniszczenie pod wpływem czynników zewnętrznych, korozja, wrażliwość na zanieczyszczenia lub zmiany temperatury (np. utrata szczelności), kawitacja, uderzenia hydrauliczne itd.;

  • rachunek ekonomiczny – analiza kosztów zakupu i eksploatacji.

  Podstawę wyboru armatury powinien stanowić precyzyjny opis produktu, określany jako specyfikacja techniczna przedmiotu zakupu. Można wtedy założyć, że złożone oferty będą technicznie porównywalne, a o wyborze dostawcy będzie decydował rachunek ekonomiczny.

  Aby uniknąć zagrożeń, wiele koncernów (np. BASF, BAYER) zatrudnia zewnętrznych doradców – ekspertów, którzy wykorzystując doświadczenia pracowników inwestora, służą pomocą przy określaniu kryteriów doboru urządzeń oraz uczestniczą w obiektywnej ocenie ofert. Warto skorzystać z tych procedur, mając na uwadze dynamiczny rozwój rynku producentów armatury oraz wprowadzanie nowych wyrobów, chociażby w następstwie postępu technicznego w zakresie materiałoznawstwa i technologii wytwarzania.

  Przykładem świadomego wyboru kryteriów jakości mogą być żądania stawiane przez chińskich inwestorów, lokujących zamówienia wyposażenia nowych bloków energetycznych u europejskich dostawców, którzy nie akceptują rodzimej armatury, wymagając, aby wszystkie elementy dostarczanych urządzeń miały europejskie świadectwo pochodzenia.

  Wniosek: kryterium ceny zakupu można odnosić do porównywalnej armatury, dla której precyzyjnie zdefiniowano wymagania techniczne i przeprowadzono rachunek kosztów eksploatacji.

  Autor: Michał Urbański, Specjalista ds. Armatury przemysłowej, Członek Zarządu Corol