Międzynarodowe przejęcie w segmencie dźwigów przemysłowych

    Komisja Europejska zgodziła się na planowane nabycie niemieckiego producenta dźwigów Demag Cranes przez amerykańską grupę Terex Corporation.

    Komisja stwierdziła, że ponieważ działalności tych przedsiębiorstw są w dużym stopniu komplementarne, transakcja nie wpłynie na pogorszenie warunków rynkowych i konkurencji w segmencie dźwigów.

    W szczególności KE analizowała sektor przenośnych dźwigów portowych, który jest jedyną działalnością, gdzie operują obie spółki. Mobilne suwnice i dźwignice Demagu mają niezależny napęd i poruszają się na kołach, dzięki czemu mogą służyć do obsługi terminali kontenerowych lub terminali z innymi rodzajami ładunków. Demag jest jednym z czołowych producentów tych ruchomych dźwignic, które sprzedaje na świecie pod marką Gottwald. Tymczasem Terex wszedł w ten segment dzięki przejęciu trzy lata temu Fantuzzi Group.

    Demag Cranes działa w dwóch obszarach: produkcji dźwigów i technice napędowej oraz rozwiązań tzw. transportu bliskiego, obsługi ładunków na stanowisku pracy, a także przepływu materiałów w dziale produkcji i w magazynie. Ma przedstawicielstwa w 16 krajach (także w Polsce) i zatrudnia ok. 5700 osób, z czego połowę w Niemczech. W roku finansowym 2009/2010 jego przychody wyniosły 931 mln euro (rok wcześniej – ponad 1 mld euro).

    Terex Corporation oferuje szeroki wybór urządzeń obsługujących branże budowlaną, infrastruktury, kopalnictwa, recyklingu, górnictwa, żeglugi morskiej, transportu, narzędzi i konserwacji. Jest notowa na giełdzie NYSE. Według informacji zarządu, w tym roku grupa ta spodziewa się przychodów ze sprzedaży na poziomie 5,4-5,6 mld USD.