Nowa inwestycja Vorwerk Dichtungssysteme w Legnickiej SSE

    Vorwerk Dichtungssysteme Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Komornikach odebrała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Legnickiej SSE (LSSE).

    Firma Vorwerk Dichtungssysteme Polska prowadzi już działalność gospodarczą na terenie LSSE. Podstawowym celem nowego projektu inwestycyjnego spółki jest budowa hali produkcyjno-magazynowej w Komornikach koło Środy Śląskiej o powierzchni ok. 5000 m2 wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą, gdzie planowana jest produkcja, konfekcjonowanie i uzbrajanie końcówek taśm gumowych w mocujące elementy metalowe, co rozszerzy asortyment wyrobów zakładu i pozwoli firmie na zwiększenie jej konkurencyjności na rynku akcesoriów motoryzacyjnych. Nowy, zaawansowany technologicznie park maszynowy składać się będzie z komputerowo sterowanych maszyn oraz przyrządów o wysokim stopniu technicznej innowacyjności.

    W związku z projektem spółka poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 3 mln euro w terminie do końca 2013 r. Jednocześnie firma zobowiązała się do zatrudnienia, w latach 2014 -2018, minimum 337 pracowników.