Nowe zezwolenie w Wałbrzyskiej SSE

    20 stycznia br. zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy Świdnica otrzymała firma THT Produkcja Opakowań Przemysłowych.

    Firma na nieruchomości o powierzchni 2,09 ha będzie prowadzić działalność polegającą na produkcji opakowań przemysłowych. Przedsiębiorca zagwarantował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości co najmniej 3,5 mln zł oraz zatrudnienie co najmniej 30 pracowników. (WSSE)