Przemysł 4.0 w praktyce: FMB prezentuje specyficzne projekty i tworzy idealne tło do dyskusji

Wschodnia Westfalia-Lippe jest jednym z najsilniejszych regionów z dziedziny inżynierii mechanicznej w Europie. Około 700 firm, z czego większość będących przedsiębiorstwami średniej wielkości generuje tu roczny obrót w wysokości około 20 miliardów euro i zapewnia zatrudnienie około 100 000 osób. Ten region stanowi siedzibę dla wielu liderów rynku globalnego z poszczególnych segmentów inżynierii mechanicznej, jak również m.in. z sektora inżynierii elektrycznej.

Samo w sobie pokazuje to dlaczego lokalizacja FMB – targów dostawców z dziedziny inżynierii mechanicznej – jest dobrym wyborem: Koncentracja firm z zakresu inżynierii mechanicznej i ich dostawców tworzy dobrą podstawę do poszukiwania nowych partnerów biznesowych i przyciąga coraz większą liczbę gości, nie tylko z Niemiec lecz również z krajów sąsiednich.

Co więcej, region ten jest domem dla sieci technologicznej inteligentnych systemów technicznych „Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe (w skrócie it’s OWL) od roku 2012. Sieć ta obejmuje 174 uniwersytety, instytuty badawcze i organizacje, które łączą siły w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań z dziedzin począwszy od mechatroniki po inteligentne systemy techniczne.

Instytucje te zainwestowały już 100 milionów euro – przy czym około 40 milionów euro z tej sumy zostało zasponsorowane przez Federal Ministry of Education and Research (BMBF) – i utworzyły około 6000 nowych miejsc pracy.

Poszczególne projekty przekrojowe, takie jak samo-optymalizacja, sieci inteligentne i systemy interakcji człowiek-maszyna są przypisane do wielu projektów transferowych, tak aby móc szybko wdrożyć wyniki prowadzonych badań do praktycznych zastosowań w przemyśle.

Leading-edge Cluster jest uznawany za największy projekt prowadzony w Niemczech w kontekście inicjatywy Przemysł 4.0. Sieć technologiczna it’s OWL będzie reprezentowana na stoisku na targach FMB, gdzie zaprezentuje przykładowe projekty badawcze pokrywające szeroki przekrój technologii i obszarów zastosowań.

Duża liczba wystawców z regionu jest również zaangażowana w poszczególne projekty transferowe prowadzone przez it´s OWL. Pozwoliło im to już wcześniej na zdobycie doświadczenia w implementacji projektów Przemysłu 4.0.

Dla odwiedzających targi FMB oznacza to możliwość uzyskania informacji z pierwszej ręki dotyczących technologii i metod wymaganych przy implementacji Przemysłu 4.0 w codziennych operacjach z zakresu produkcji przemysłowej. Będą oni mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusjach prowadzonych z kluczowymi graczami zaangażowanymi w projekty – zarówno z przedstawicielami kluczowych instytutów badawczych, na przykład z Bielefeld (robotyka), Paderborn (technologie IT) czy Lemgo (Model Factory Industry 4.0), jak również z inżynierami projektowymi z poszczególnych przedsiębiorstw. Ponadto, ostatniego dnia targów odbędzie się program wykładów organizowanych z inicjatywy it’s OWL, mogących dać uczestnikom pomysły odnośnie zastosowań praktycznych.

Charakter FMB jako targów „workshop-style” z ich krótkimi kanałami komunikacyjnymi i obszerną gamą serwisów z pewnością sprawi, że dyskusje dotyczące produkcji przemysłowej przyszłości będą bogate w treść, a odwiedzający znów wyjadą z nich z propozycjami i konkretnymi pomysłami na wdrożenia we własnych firmach.