Rafako buduje dla PKN Orlen nowoczesny kocioł

  Za blisko 200 milionów zł w systemie „pod klucz” Rafako buduje dla PKN Orlen najnowocześniejszy kocioł parowy. Inwestycja ta rozpoczyna orlenowski program ekologiczno-energetyczny. Jak podaje PKN Orlen, w ramach programu w ciągu najbliższych 7 lat zrealizowanych zostanie w sumie 6 inwestycji wartości 1,4 miliarda zł.

  – Realizacja programu inwestycyjnego zaowocuje poprawą efektywności instalacji oraz przyniesie wzrost mocy pozwalający na zbilansowanie potrzeb energetycznych Koncernu. Zwiększymy tym samym pulę energii elektrycznej i cieplnej dla odbiorców zewnętrznych, prowadząc tym samym do zmniejszenia naszych kosztów zakupu energii – tłumaczy Jacek Krawiec, prezes zarządu PKN Orlen.

  Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę najnowocześniejszego kotła parowego wykorzystywanego w energetyce przemysłowej jest początkiem pierwszej z tych inwestycji. – Najnowocześniejszy ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne, ale przede wszystkim urządzenia ochrony środowiska, które nigdy dotąd w Polsce nie były stosowane dla tego rodzaju kotłów – podkreśla Wiesław Różacki, prezes zarządu i dyrektor generalny Rafako.

  Chodzi o instalację katalitycznego odazotowania spalin (SCR) i elektrofiltr. Będzie to pierwsza instalacja SCR w polskiej energetyce i pierwszy elektrofiltr w Polsce oczyszczający spaliny z kotła gazowo-olejowego.

  – To kocioł parowy o mocy 420 t/h, opalany gazem lub olejem. Spalanie takich paliw charakteryzuje się dosyć małą zawartością pyłu w spalinach. Stąd też nigdy wcześniej w kotłach o podobnych parametrach technicznych nie stosowano dodatkowych urządzeń ochrony środowiska. Ale normy emisji pyłu oraz tlenków azotu są coraz bardziej restrykcyjne, stąd inwestor zdecydował się na zastosowania najnowocześniejszych rozwiązań – wyjaśnia Damian Klinos, kierownik projektu kocioł K8 Płock w Rafako.

  Inwestycja budowy kotła OOG-420 dla PKN Orlen w Płocku realizowana jest przez Rafako w systemie „pod klucz”.

  – Cały proces inwestycji jest w naszych rękach. Nie tylko projektujemy kocioł, wytwarzamy i montujemy kompletny obiekt, ale pozyskujemy również wszelkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i zatwierdzenia organów administracji państwowej. W ręce inwestora oddajemy kompleksowy, gotowy do pracy obiekt. Obecnie wykonujemy główny fundament kotła, do którego wmurowano kamień węgielny – informuje Damian Klinos.

  Jak podkreśla prezes Rafako, projekt ważny jest nie tylko ze względu na jego kompleksowość i nowoczesność, ale i klienta.

  – PKN Orlen to jedna z największych korporacji naftowych w Europie środkowo-wschodniej i ważny odbiorca technologii oferowanych przez Rafako dla energetyki przemysłowej – stwierdza Wiesław Różacki i przypomina, że wszystkie kotły parowe działające w orlenowskim zakładzie w Płocku (a jest ich w sumie 7) modernizowane były już wcześniej przez Rafako S.A.

  Kontrakt wartości około 200 milionów zł na budowę w systemie „pod klucz” kotła parowego o mocy 420 t/h w Zakładzie Produkcyjnym PKN Orlen w Płocku podpisano 3 marca 2008 roku. Realizacja ma się zakończyć w czerwcu 2012 roku. Budowany kocioł jest kotłem jedno-ciągowym, walczakowym z cyrkulacją naturalną w parowniku. Przewidziany jest do spalania gudronu niskosiarkowego, oleju HVGO, oleju napędowego ciężkiego i gazu ziemnego GZ50 lub ich mieszaniny. Ze względu na wymaganą przepisami emisję tlenków azotu i pyłu kocioł zostanie wyposażony w palniki niskoemisyjne, instalację katalitycznej redukcji emisji tlenków azotu (pierwsza realizowana w Polsce) oraz elektrofiltr (pierwszy w Polsce zabudowany przy kotle opalanym olejem i gazem).