Rafako przyjmuje do pracy

    Większość z 66 tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu przyjmie ofertę pracy w Rafako. Spółka co roku oferuje gwarancję zatrudnienia tym uczniom, którzy podejmą trzyletnią naukę zawodu ślusarza-spawacza.

    Zajęcia dydaktyczne odbywają się w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu, a praktyczne w Oddziale Szkolenia Zawodowego oraz na wydziałach produkcyjnych Rafako. Uczniowie są kształceni w zawodzie ślusarza z poszerzeniem o uprawnienia spawalnicze; przechodzą szkolenie w ślusarni, tokarni i spawalni.

    W tym czasie poznają pełen cykl wytwarzania w produkcji i w oddziałach pomocniczych, obowiązujące procedury, a także zdobywają dodatkowe kwalifikacje, kończąc m.in. kursy spawania w różnych metodach. Okres nauki jest zaliczany do stażu pracy i przekłada się na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia po ukończeniu szkoły i podjęciu pracy w spółce.

    Rafako poinformowało, że spośród 66 tegorocznych absolwentów ZSM w Raciborzu z oferty pracy w spółce nie skorzystało tylko kilkanaście osób. Wiceprezes Rafako, Krzysztof Burek, podkreślił, że współpraca ze szkołą zawodową pozwala firmie na pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry.

    – Jest to dobre rozwiązanie i na pewno będziemy zainteresowani kontynuacją tej formy szkolenia – powiedział Burek.