Relacja z III edycji Konferencji Fabryka Roku 2019

W tym roku już po raz trzeci w warszawskim Hotelu Marriott spotkali się uczestnicy Konferencji towarzyszącej Gali Fabryka Roku 2019. To wyjątkowa okazja, aby poznać nowoczesne rozwiązania i wdrożenia technologii w zakładach przemysłowych. W konferencji wzięli udział nie tylko specjaliści i przedstawiciele kadry inżynierskiej z całego kraju, ale też osoby reprezentujące kadrę kierowniczą. Dziś szczególnego znaczenia nabiera umiejętne wykorzystanie nowych koncepcji i technologii nie tylko w celu usprawniania produkcji, ale też do osiągania lepszych wyników biznesowych. W przygotowanych w tym roku osiemnastu prelekcjach udało się przedstawić główne trendy, jakie obserwujemy dziś w nowoczesnym przemyśle.

W tematykę Konferencji wprowadził uczestników Michał Parda, dyrektor ds. szkoleń Utrzymanie Ruchu i zwolennik poszukiwania oraz eliminacji wszelkich rodzajów marnotrawstw przy użyciu narzędzi Lean SixSigma w całym przedsiębiorstwie.

Zdj. 1. Michał Parda, dyrektor ds. szkoleń Utrzymanie Ruchu

Na pytania, fabryka robotów czy software house oraz o tym, jak zbudować efektywny zespół automatyzujący operacje starał się odpowiedzieć Mariusz Pultyn CTO w Digital TeamMates. Jak stwierdził, automatyzacja i robotyzacja zwykle wywołują pytania o to, jakie zawody są zagrożone i zostaną przejęte przez roboty. Jednak to właśnie fabryka robotów jest optymalnym rozwiązaniem przy robotyzacji na dużą skalę. Natomiast pracownicy, których praca może zostać w dużej mierze zrobotyzowana, mogą stworzyć efektywny i wykwalifikowany zespół zajmujący się tworzeniem i utrzymaniem robotów software’owych. Przedstawił, czym jest RPA (Robotic Process Automation), a także zwrócił uwagę na konieczność dbania o ścieżki kariery i specjalizację pracowników.

Zdj.2 Mariusz Pultyn, CTO w Digital TeamMates

Przemysław Jankowski Innovation Manager w firmie CCC mówił o zmianie optyki przedsiębiorstwa w kierunku innowacyjności, ergonomii pracy i jakości produktu. Grupa CCC to jedna z najszybciej rozwijających się sieci oraz jeden z największych producentów obuwia w Europie, jak również jedna z największych firm obuwniczych w Europie Środkowej. Poprzez swoją spółkę zależną eObuwie.pl Grupa CCC jest również liderem rynku obuwia e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Dziś Grupa CCC ma ponad 1200 sklepów, działa w 29 krajach, ma własne fabryki butów skórzanych, zatrudnia ponad 15 000 pracowników i sprzedaje rocznie prawie 70 mln par obuwia. Przedstawił między innymi, w jaki sposób można poprawić jakość produktów dzięki e-size.me.

Przemysław Jankowski, Innovation Manager w firmie CCC

Cyfrową fabrykę oraz symulację procesów produkcyjnych i logistycznych przedstawił Filip Polit menadżer Sprzedaży Krajowej w firmie FlexSim InterMarium. Jak stwierdził, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa stoją przed zadaniem szybkiej i skutecznej adaptacji do potrzeb klientów. Niejednokrotnie prowadzi to do konieczności wdrażania zmian w procesie produkcyjnym i/lub logistycznym, przebudowy linii czy nawet rozbudowy zakładu. Wiąże się to z ryzykiem inwestycyjnym, zatrzymaniem produkcji, jak również niepewnością czy planowane zmiany będą prowadzić do oczekiwanych rezultatów. Kolejne kroki przy tworzeniu modeli symulacyjnych, to: określenie celu i zebranie danych, budowa modelu 3D oraz weryfikacja logiki przepływu, zasilenie planem produkcyjnym i walidacja wyników oraz eksperymenty i testy. Zaprezentowane zostały również projekty symulacyjne rzeczywistych procesów produkcyjnych i logistycznych stanowiące podstawę decyzji inwestycyjnych.

Filip Polit, menadżer Sprzedaży Krajowej w firmie FlexSim InterMarium

Piotr Bruździak dyrektor Sprzedaży i Marketingu w firmie Stena Recycling w swoim wystąpieniu omówił zagadnienia związane z optymalizacją gospodarki odpadami jako drogą do GOZ. Jak stwierdził, już od pewnego czasu w środowisku biznesowym temat gospodarki cyrkularnej jest szeroko dyskutowany. Jest to też jeden z priorytetów Komisji Europejskiej. Jednak nadal niewiele firm wie jak podejść do wdrażania tej koncepcji. Gospodarka o obiegu zamkniętym to nie tylko recykling. Pokazał, na czym polega optymalizacja tego obszaru i jakie korzyści ekonomiczne oraz środowiskowe może to przynieść, jeżeli będzie zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jak się okazuje, 80% wpływu produktu na środowisko jest zdefiniowane już w czasie jego projektowania. Nie wystarczy poddać recyklingowi poszczególnych materiałów użytych do produkcji. Istotna jest również możliwość prostego rozłożenia produktu na podstawowe komponenty.

Piotr Bruździak, dyrektor Sprzedaży i Marketingu w firmie Stena Recycling

Fabrykę przyszłości przedstawił Ireneusz Borowski Country Manager w firmie Dassault Systemes. Jak ocenił, koncepcja fabryki przyszłości kusi realnymi korzyściami w różnych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwala na usprawnienie produkcji, lepsze wykorzystanie aktywów, zwiększenie produktywności lub optymalizację kosztów. Optymalizacja to również reakcja na zmiany w popycie. Warto zwrócić uwagę na AI rozwiązujące szereg zagadnień od strategicznych do taktycznych, aby lepiej dostosować działania firmy do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz na analizy prowadzone w celu efektywnego podejmowania decyzji, planowania i ciągłego doskonalenia.

Ireneusz Borowski, Country Manager w firmie Dassault Systemes

Jakub Bancer, specjalista ds. nowych projektów w FANUC Polska w swoim wystąpieniu skoncentrował się na zagadnieniach związanych z robotyzacją w dobie Przemysłu 4.0. FANUC, przodujący dostawca robotów przemysłowych na świecie, ma opracowane działania prowadzące do skutecznych wdrożeń robotów w fabrykach. Blisko połowa zakładów produkcyjnych w Europie Zachodniej inwestuje w robotyzację, technologie Big Data lub Internet Rzeczy. Zaprezentował również przegląd inteligentnych technologii FANUC m.in. systemów sterowania CNC, obrabiarek przemysłowych oraz inteligentnych rozwiązań oferowanych producentom w celu precyzyjnego dostosowania mechanicznych pracowników do potrzeb poszczególnych procesów wytwórczych, a także pozyskiwania i analizowania danych z warstwy produkcyjnej w celu optymalizacji produkcji.

Jakub Bancer, specjalista ds. nowych projektów w FANUC Polska

Rozwój pracowników, a wyzwania współczesnego rynku to temat wystąpienia Ireneusza Kaczmarczyka kierownik produkcji i Kingi Kowalczyk HR Managera w firmie DANONE. Prelegenci przedstawili jak zbudować i utrzymać zespół wykwalifikowanych oraz zmotywowanych pracowników, aby skutecznie odpowiadać na potrzeby współczesnych konsumentów. Firma jest pracodawcą, który na co dzień działa zgodnie z wartościami HOPE, czyli humanizmem, otwartością, bliskością i entuzjazmem.

Ireneusz Kaczmarczyk, kierownik produkcji i Kinga Kowalczyk, HR Manager w firmie DANONE

Obecnie coraz większym zainteresowaniem ze strony zakładów produkcyjnych i nie tylko cieszą się roboty AGV. O tym, jak skutecznie inwestować i oszczędzać na transporcie wewnątrz przedsiębiorstwa mówił Paweł Drab, prezes zarządu w firmie Lean-Tech. Autonomiczne roboty Lean Cart – same wykonują wyznaczone zadania transportowe i wyposażone są w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, a firma gwarantuje bezkolizyjność. Natomiast hybrydowa nawigacja daje pewność, że roboty zawsze same znajdą najszybszą drogę do celu w fabryce. Warto również wykorzystać modelowanie projektów logistycznych. Kompleksowy projekt w wirtualnym świecie dostarczy pełen obraz o rezultacie planowanych zmian i usprawnień.

Paweł Drab, prezes zarządu w firmie Lean-Tech

Prezentacja najlepszych praktyk z fabryki kandydującej do Fabryki Roku – Kronospan Polska przedstawił Jakub Piniarski HR Manager w firmie Kronospan Polska. Firma w sposób strategiczny traktuje kwestie zrównoważonego rozwoju. Jej dewizą jest prowadzić, wyznaczać trendy, nie podążać za innymi. Jednym z prowadzonych projektów jest na przykład Eko Krono – projekt edukacji ekologicznej, prowadzony przez Kronospan, a realizowany specjalnie dla dzieci i młodzieży ze Szczecinka w ramach Akademii Recyklingu Kronospan.

Jakub Piniarski, HR Manager w firmie Kronospan Polska

Fabryka Przyszłości to firma technologiczna tak zatytułował swoje wystąpienie Mateusz Stefański  Digital Architect w firmie Microsoft. Microsoft Fabryka Przyszłości to koncepcja platformy connected factory dedykowanej dla sektora produkcji wykorzystującej innowacyjne technologie teleinformatyczne jak: chmura obliczeniowa, IoT, Edge, Sztuczna Inteligencja, Blockchain oraz Rozszerzona Rzeczywistość. To przykład konwergencji IT/OT w ujęciu technicznym i branżowym. To innowacyjne, bezpieczne technologie chmurowe Microsoft oraz ponad 35-ciu partnerów biznesowych zaangażowanych w projekt. Wdrożenia w firmach VW, Polpharma, Adamed, Seco/Warwick i w wielu innych.

Mateusz Stefański,  Digital Architect w firmie Microsoft

Pilkington Automotive Poland – stabilny i konsekwentny rozwój to temat, o którym mówił Ryszard Jania prezes Pilkington Automotive Poland. Firma jest znaczącym producentem szyb samochodowych i inwestorem, zaangażowanym w rozwój zakładów z wysokim udziałem nowoczesnych technologii. W 2017 roku spółka obchodziła 20-lecie swojego istnienia. Dzisiaj zatrudnia ponad 2,2 tys. pracowników i może pochwalić się produkcją na poziomie 9 mln szyb rocznie, również tych najnowocześniejszych z zastosowaniem technologii HUD, ADAS, Augmented reality czy szyb powłokowych. Dzięki skali działania, zatrudnienia, innowacyjnym technologiom i metodom organizacji firma ma także realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie społeczno-gospodarcze i jest inicjatorem szeregu przedsięwzięć w tym obszarze. Ryszard Jania przedstawił obecne trendy w systemach oszkleń. Na przykład szyby akustyczne, czyli pochłanianie dźwięku przez systemy oszkleń, praktycznie stały się standardem na rynku.

Ryszard Jania, prezes Pilkington Automotive Poland

Dariusz Karwasiński członek zarządu w firmie ilabo swoje wystąpienie zatytułował „Jak uwolnić swoje supermoce w produkcji”. Jak wiadomo, postępująca automatyzacja produkcji niesie ze sobą coraz więcej korzyści, ale również stawia przed nami niemałą liczbę różnorodnych wyzwań. Mamy do czynienia z coraz większą ilością danych, opisujących coraz bardziej rozbudowane procesy produkcyjne. ilabo tworzy i wdraża oprogramowanie, które dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań chmurowych, IoT i Industry 4.0 pomaga fabrykom osiągać lepsze wyniki, czyli produkować więcej, taniej oraz lepiej.

Dariusz Karwasiński, członek zarządu w firmie ilabo

Ideę gospodarki o obiegu zamkniętym w polityce rozwoju firmy Flukar przedstawił uczestnikom konferencji Grzegorz Nieradka, zastępca koordynatora projektu ds. technicznych w firmie Flukar. Flukar jest największym w Polsce niezależnym producentem środków smarowych. Od kilku lat realizuje prace badawczo-rozwojowe w zakresie gospodarki odpadami ropopochodnymi i wdraża wypracowane, innowacyjne rozwiązania w życie. Zaprezentował projekty inwestycyjne, dzięki którym firma stanie się pierwszym w tej części Europy podmiotem wytwarzającym tak szeroką gamę środków smarowych z bazy surowcowej pochodzącej w 100% z ponownego wykorzystania zasobów. Warto zauważyć, że na terenie Europy odpady sklasyfikowane jako niebezpieczne generowane są przede wszystkim przez sektor przemysłowy. Głównymi wytwórcami tych odpadów są duże przedsiębiorstwa przemysłowe z sektora chemicznego, kosmetycznego i tekstylnego.

Grzegorz Nieradka, zastępca koordynatora projektu ds. technicznych w firmie Flukar

Finanse Przemysłu 4.0 i Indeks Technologiczny ASTOR omówił Stefan Życzkowski, prezes zarządu w firmie ASTOR. W wyłaniającej się ekonomii 4.0 podstawą sukcesu jest nie tylko kapitał finansowy, ale także kapitał technologiczny, intelektualny i społeczny. Punktem wyjścia do stworzenia skutecznej strategii budowania kapitału w każdym obszarze jest jego pomiar. Jaka jest relacja nakładów na kapitał technologiczny do wydatków na siłę roboczą w kapitale produkcyjnym przedsiębiorstwa? Tę wiedzę daje Indeks Technologiczny ASTOR (ITA). Razem ze słuchaczami zastanawiał się, czy drogą do podniesienia wskaźnika ITA jest obniżanie pensji pracowników?

Stefan Życzkowski, prezes zarządu w firmie ASTOR

Sustainable by Design to temat wystąpienia Bogusława Bieleckiego członka zarządu i dyrektora Finansowego firmy Mondi Świecie. Zrównoważony rozwój jest jednym z filarów zrównoważonego rozwoju Grupy Mondi. Fundamentalną zasadą jest prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny oraz bezpieczny. Grupa Mondi prowadzi otwartą politykę informacyjną w tym zakresie oraz podejmuje działania, które mają na celu troskę o środowisko.

Firma jest dumna z pomyślnej realizacji, zgodnie ze standardami Grupy Mondi, projektu SEAT (ocena aspektów społeczno-ekonomicznych), służącego do monitorowania kluczowych aspektów zrównoważonego rozwoju, w szczególności naszego oddziaływania na lokalne środowisko. W sposób ciągły minimalizuje też wpływ na środowisko naturalne. Z jednej strony są to inwestycje w rozbudowę oczyszczalni ścieków, w energię odnawialną, ciągła redukcja emisji CO2, zmniejszenie zużycia wody i energii; recykling, znaczące wykorzystanie makulatury do produkcji papieru umożliwiający recykling włókna w ilości odpowiadającej ponad 40% całego włókna makulaturowego zebranego w Polsce. Z drugiej strony odpowiednio wspiera gospodarkę leśną, posiada dwa równolegle działające systemy kontroli pochodzenia produktu FSC i PEFC, powtórnie wykorzystuje wytwarzane w Mondi Świecie odpady (np. w budownictwie).

Bogusław Bielecki, członek  zarządu i dyrektor Finansowy firmy Mondi Świecie

W jednej z ostatnich w tym roku prelekcji Jakub Giermaziak prezes zarządu w rodzinnej firmie Netbox przedstawił transformację w innowacyjną firmę rodzinną, budowaną na fundamencie pasji i doświadczeń zespołu. Firma ma 30 lat doświadczenia w produkcji opakowań i produkuje obecnie 400 mln opakowań. Firma stawia na zrównoważony rozwój. To między innymi wymiana oświetlenia na energooszczędne, system zgłaszania zdarzeń i miejsc potencjalnie niebezpiecznych jak też recykling 100% surowców. Rotacja pracowników w firmie jest na poziomie 11,76 rocznie.

Jakub Giermaziak, prezes zarządu w firmie Netbox

Jawor. Nowy rozdział w historii Mercedes-Benz, o tym mówiła w trakcie swojej prelekcji Ewa Łabno-Falęcka Head of Corporate Communication and External Affairs w Mercedes-Benz Manufacturing Poland. Pierwsza w Polsce fabryka silników i baterii elektrycznych Mercedes-Benz w Jaworze to połączenie najwyższych standardów branży motoryzacyjnej z ideą Przemysłu 4.0. Rozwiązania zastosowane w zakładzie, które wpisują się w tzw. czwartą rewolucję przemysłową, a także obejmują automatyzację i robotykę, e-learning (wirtualną rzeczywistość), Internet rzeczy, dane w chmurze, inteligentne systemy (smart systems). Zakład oprócz innowacyjnych rozwiązań w obszarze produkcji jest również liderem w zakresie ekologii i niskiej emisji dwutlenku węgla. Przyjaźni dla środowiska: od produkcji do produktu – tak można podsumować pojęcie zasilania w energię elektryczną i energię cieplną fabryki Mercedes-Benz w Jaworze, który zakłada osiągnięcie bezemisyjności przy powstawaniu produktu finalnego.

Ewa Łabno-Falęcka Head of Corporate Communication and External Affairs w Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Tegoroczną konferencję zakończyło wystąpienie Michała Grossy Marketing & Product Manager w firmie FAMED Żywiec. Z wykształcenia społecznika i specjalisty ds. marketingu marki i produktu. Przedstawił, w jaki sposób konsekwentne działania w obszarze GOZ mogą być drogą do tytułu Lidera czystszej produkcji. Jak się okazuje, konsekwentne działania w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego pozwoliły polskiemu producentowi sprzętu medycznego do minimum ograniczyć ilość odpadów przekazanych do składowania. W roku 2017 Famed Żywiec wytworzył 183 ton odpadów, z których niemal 99% zostało ponownie wykorzystanych. W trakcie zorganizowanej pod auspicjami Ministerstwa Środowiska konferencji spółkę wyróżniono m.in. tytułem Lidera Czystszej Produkcji za rok 2017.

Michał Grossy Marketing & Product Manager w firmie FAMED Żywiec

Jak co roku Konferencja jest też okazją do bezpośrednich spotkań i wymiany opinii osób związanych zawodowo z przemysłem. Już dziś zapraszamy na kolejną edycję w grudniu 2020 r.

Zapraszamy na stronę Fabryka Roku

Bohdan Szafrański