Rozwiązania oparte na chmurze – szanse i wyzwania

    Dariusz Kudzia, Country Manager w firmie Dassault Systèmes Polska:

    Nieograniczone możliwości współdziałania, niemal całkowita skalowalność, duża dostępność, elastyczność oraz możliwość gromadzenia wiedzy i doświadczenia w jednym źródle stanowią czynniki decydujące o sukcesie procesu transformacji cyfrowej w przedsiębiorstwie. Na rynku dostrzegalna jest również powszechna zgoda co do tego, że centralna, wspólna dla wszystkich uczestników procesu produkcji platforma biznesowa ma ogromne znaczenie dla wdrożenia koncepcji inteligentnej produkcji. Pytanie, które wielokrotnie pojawia się w dyskusjach na temat wdrożenia takiej platformy, dotyczy tego, gdzie powinna być zlokalizowana – w chmurze czy on-premise (lokalnie, na terenie zakładu).

    Wiele można by mówić na temat korzyści z możliwości dodawania i usuwania infrastruktury i oprogramowania w ciągu sekund, co jest możliwe wyłącznie w chmurze. Ale warto pamiętać również o innych zaletach tego rozwiązania. Ułatwiona kontrola kosztów, automatyczne aktualizacje, brak konieczności utrzymywania i zarządzania serwerami wewnętrznymi, możliwości samoobsługi procesów, kompatybilność wielu platform – to tylko niektóre z nich.

    Nie ma wątpliwości, że przedsiębiorstwa powinny korzystać z ułatwień i usprawnień będących efektem digitalizacji procesów, a łatwy dostęp do centralnie zlokalizowanych danych jest do tego niezbędny. Bezpieczeństwo danych i wsparcie wewnątrz organizacji dla procesu zmiany wciąż pozostają najważniejszymi wyzwaniami. Wraz z wprowadzeniem rynkowych standardów dla bezpieczeństwa danych oraz ich migracji i integracji w chmurze przedsiębiorstwa różnej wielkości – od MŚP do dużych korporacji zarządzających danymi wrażliwymi – będą stopniowo przekonywać się do tego rozwiązania. Natomiast zaangażowanie działów IT i upewnienie się, że dedykowane zespoły rozumieją cel zmiany i biorą czynny udział w jego osiągnięciu, pomoże w uzyskaniu wsparcia wewnątrz organizacji, a w efekcie przełoży się na sprawne wdrożenie technologii chmury dla całego łańcucha wartości.

    Ostatecznie klient ma możliwość podjęcia decyzji, które rozwiązanie jest dla niego optymalne: chmura, on-premise czy rozwiązanie hybrydowe.