Większe bezpieczeństwo dzięki procedurom LOTO i tablicom cieni dostosowanym do indywidualnych potrzeb

Inżynierowie firmy Brady stworzyli tysiące procedur blokowania dla setek firm z różnych branż. Pomogą Ci opracować i wdrożyć najlepsze w swojej klasie, zatwierdzone przez firmę, dostosowane do Twoich potrzeb procedury bezpieczeństwa Lockout/Tagout. Skorzystaj z doskonale widocznych tablic cieni dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zapewnij najwyższy poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zapoznaj się z pełną ofertą wdrożenia systemu Lockout firmy Brady!

Dostosowane do Twoich potrzeb procedury blokowania wdrażane w Twoim zakładzie:

  • Oparte na najlepszych praktykach i dostosowane do Twoich potrzeb: doświadczeni inżynierowie firmy Brady odwiedzą Twoje zakłady, aby opracować ilustrowane procedury Lockout/Tagout dla Twoich urządzeń
  • Łatwość przestrzegania: procedury umożliwiają etapową realizację zadań przy ograniczonym zakresie szkolenia i są powiązane z etykietami maszyn i punktów kontroli energii w miejscu pracy
  • Łatwość zatwierdzania, edytowania, skalowania i udostępniania: oprogramowanie do zarządzania procedurami LINK360 umożliwia bezproblemową pracę w różnych zakładach i krajach. Drukuj aktualne procedury Lockout/Tagout lokalnie lub udostępniaj cyfrowo za pomocą urządzeń mobilnych. 

3 usługi w zakresie pisania procedur >>

Zapewnij widoczność systemu Lockout/Tagout w miejscu pracy

Zwiększ znaczenie bezpieczeństwa w miejscu pracy i zoptymalizuj wydajność systemu Lockout/Tagout przy użyciu doskonale widocznych tablic cieni dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Tablice cieni zwiększają skuteczność systemu Lockout/Tagout i przyczyniają się do dalszego ograniczenia ryzyka i wypadków związanych z konserwacją.

  • poprawa efektywności poprzez wprowadzenie odpowiednich procedur blokowania, kłódek, urządzeń, przywieszek i akcesoriów na tablicach cieni
  • większe znaczenie bezpieczeństwa i systemu Lockout/Tagout w miejscu pracy przy użyciu doskonale widocznych tablic cieni 
  • utrzymanie wydajności poprzez wspomaganie odkładania narzędzi na tablice cieni”

Chcesz poznać naszą koncepcję personalizowanych tablic cieni? Uzyskaj niestandardowy układ tablicy bez opłat!

Jakie korzyści odniosły inne firmy? Dowiedz się więcej o pełnym wdrożenie systemu Lockout Tagout w firmie ONTEX Buggenhout z Belgii.


Studium przypadku: Efektywna i bezpieczna konserwacja w ONTEX Buggenhout w Belgii

jest czołową międzynarodową grupą działającą w branży higieny osobistej, zajmującą się projektowaniem i produkcją wysokiej jakości produktów pielęgnacyjnych dla niemowląt, kobiet i dorosłych. Firma jest partnerem z wyboru dla konsumentów, sprzedawców detalicznych oraz podmiotów instytucjonalnych i prywatnych świadczących usługi zdrowotne na całym świecie.

W Buggenhout w Belgii firma Ontex chciała osiągnąć wysoki poziom bezpieczeństwa i efektywności interwencji w zakresie konserwacji maszyn.

Rozwiązanie: Skalowalne i elastyczne wdrożenie systemu Lockout/Tagout

Wspólnie z wyspecjalizowanym dystrybutorem firma Brady zaoferowała specjalistyczną usługę opracowania procedur bezpieczeństwa, oprogramowanie do procedur bezpieczeństwa LINK360 oraz urządzenia i kłódki do wdrożenia systemu Lockout/Tagout w miejscu pracy.

Najpierw eksperci ze specjalistycznej partnerskiej firmy dystrybucyjnej i Brady Corporation odwiedzili zakład Ontex w Buggenhout (Belgia), aby opracować skuteczne procedury blokowania, oparte na najlepszych praktykach i dostosowane do konkretnych maszyn. Procedury te umożliwiają systematyczne odizolowanie maszyny od wszystkich źródeł energii podczas interwencji konserwacyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom w miejscu pracy.

Za pomocą oprogramowania LINK360, pozwalającego na łatwe zatwierdzanie, kopiowanie, edytowanie, przekazywanie i skalowanie procedur bezpieczeństwa specyficznych dla danej maszyny interesariuszom z firmy Ontex, zaoferowano około 350 procedur. Firma Brady dostosowała wygląd i obsługę oprogramowania LINK360 do specyfikacji Ontex, wprowadziła kody kolorystyczne i funkcję wyboru języka. W oprogramowaniu przedstawiono również kolejne etapy procedury ze zdjęciami wykonanymi w zakładzie Ontex w Buggenhout, dzięki czemu pracownicy mogą szybko zidentyfikować, znaleźć i zablokować odpowiednie punkty sterowania energią na maszynie.

W oparciu o zatwierdzone przez klienta procedury blokowania dystrybutor i firma Brady opracowali kompleksowy plan kłódek i kluczy dopasowany do konkretnych wymagań firmy Ontex. Obejmował on starannie rozplanowane hierarchie kluczy z kluczami master i grandmaster na kilku poziomach zarządzania dla różnych typów proponowanych kłódek. Elektrycy z firmy Ontex otrzymali na przykład nylonową kłódkę z szeklą, która chroni przed elektrowstrząsami, podczas gdy osoby pełniące inne funkcje wolały stalowe kłódki z szeklą. Każdy specjalista może otwierać i zdejmować swoje osobiste kłódki po zakończeniu pracy. Liderzy zespołów mogą otworzyć każdą kłódkę przypisaną do ich zespołu, a kierownik zakładu ds. bezpieczeństwa może w razie potrzeby otwierać wszystkie kłódki po wykonaniu specjalnej procedury

Przy wsparciu dystrybutora firma Brady dostarczyła również blokady zabezpieczające i kłódki SafeKey w celu wdrożenia procedur blokowania w miejscu pracy firmy Ontex. Kłódki SafeKey oferują najwięcej kombinacji kluczy i kłódek na rynku i zapewniają przyszłościowy system Lockout/Tagout dzięki największym zestawom kłódek z wieloma warstwami klucza master. Wszystkie kłódki SafeKey zostały spersonalizowane poprzez wygrawerowanie numeru seryjnego i dostarczone w skrzynkach blokowania grupowego w zestawach po 10 sztuk.

Efekty: Bezpieczny i skuteczny system Lockout/Tagout

W zakładzie Ontex w Buggenhout można teraz efektywnie informować o stosowaniu optymalnych narzędzi do blokowania w szczegółowych procedurach blokowania poszczególnych maszyn ilustrowanych zdjęciami wykonanymi na miejscu. Łatwość przestrzegania zatwierdzonych procedur zwiększa bezpieczeństwo, szybkość i efektywność konserwacji. Kierownictwo może łatwo edytować i zatwierdzać zmiany oraz informować o nich z centralnej lokalizacji cyfrowej. Każda procedura zatwierdzona cyfrowo może zostać następnie wydrukowana i umieszczona przy odpowiednich urządzeniach, ponadto pracownicy mogą uzyskać do niej bezpośredni dostęp za pomocą tabletu lub smartfona.


Gdzie chcesz zastosować program blokad zabezpieczających?

Niezależnie od tego, gdzie chcesz zastosować program Lockout/Tagout, firma Brady będzie Cię prowadzić i wspierać. Nasze kompleksowe rozwiązanie Lockout/Tagout obejmuje innowacyjne kłódki z rozbudowanym planowaniem kluczy, specjalistyczne blokady zabezpieczające, praktyczne oprogramowanie i doskonałe usługi obejmujące identyfikację punktów kontroli energii oraz najlepsze w swojej klasie tworzenie procedur.

Zapoznaj się z pełną ofertą firmy Brady i skorzystaj z użytecznych wskazówek dotyczących systemu Lockout/Tagout >>

Skontaktuj się z nami:

Ewa Nanek

BRADY Polska

Tel: + 48 22 104 6262

central_europe@bradycorp.com

www.brady.pl