WObit – Sprzęgła mieszkowe zaciskowe SMZ26

    Sprzęgła mieszkowe SMZ26 z aluminium z zaciskowym mocowaniem osi to atrakcyjne, precyzyjne sprzęgła  o bardzo małym błędzie kinematycznym przeniesienia skrętnego, umożliwiające redukcję przestawienia osiowego i kątowego, wynikającego z niedokładności montażu łączonych osi. Oś napędowa i odbierająca ruch obrotowy mocowane są przez zaciskanie pierścieni śrubami imbusowymi M3, co zapobiega kaleczeniu osi. Z uwagi na wysoką podatność sprzęgła w kierunku osiowym i na zginanie, uzyskaną dzięki charakterystycznej budowie mieszka, przy jednocześnie wysokiej sztywności skrętnej, sprzęgła mieszkowe są chętnie stosowane do łączenia osi enkodera  z osią obiektu. Producentem sprzęgła jest angielski koncern HUCO, który gwarantuje najwyższą światową jakość produktu. Sprzęgła mieszkowe mają bardzo dobre własności dynamiczne  i nadają się również do dynamicznych systemów pozycjonowania i zastosowań w serwosystemach. Sprzęgła o średnicy 26 mm pozwalają na łączenie osi o średnicach 4, 5, 6, 6,35, 8, 9,52, 10 i 12 mm. Sprzęgła produkowane są także w średnicach 20, 34 i 41 mm, obsługują osie o średnicy maksymalnie do 20 mm. Sprzęgło SMZ26-6-6 neutralizuje przestawienie kątowe do 6 stopni, osiowe do 1 mm, promieniowe 0,5 mm. Sztywność skrętna takiego sprzęgła wynosi 388 Nm/rad, długość 54,3 mm, a masa ok. 38 g. Sprzęgło przenosi moment maks. 1,6 Nm. Cena przy zakupie jednostkowym wynosi 142,33 zł netto.

    www.wobit.com.pl