Antykor Controls – Nowe piece kalibracyjne

    Antykor Controls wprowadził do sprzedaży nową serię pieców kalibracyjnych. Charakteryzują się szerokim zakresem temperatury: od -45°C do +700°C, co znacznie poszerza sferę zastosowań kalibratorów, np. o elektrownie. Seria RTC wyposażona jest w funkcję DLC (dynamiczna kompensacja wkładu). Dzięki temu dokonywany jest automatyczny pomiar temperatury wewnątrz wymiennego wkładu. Na podstawie jego wyników korygowane są parametry nagrzewania bloku odpowiednio do ciepła odbieranego przez kalibrowane czujniki. Jednorodność temperatury, uzyskiwana dzięki DLC, polepsza stabilność kalibracji do 0,005°C oraz zapewnia wysoką dokładność, bez względu czy kalibrowany jest czujnik o średnicy 3 mm, czy też 12 mm.

    www.antykor.pl