Elektrotechnika 2011

  IX Międzynarodowe Targi Sprzętu Elektrycznego i Systemów Zabezpieczeń ELEKTROTECHNIKA 2011 odbędą się w warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI  w dniach 23– 25 marca br. Równolegle z targami ELEKTROTECHNIKA odbywają się Targi Czystej Energii CENERG (www.cenerg.pl) oraz targi ŚWIATŁO (www.lightfair.pl).

  Targi ELEKTROTECHNIKA skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach.

  Swoją popularność targi ELEKTROTECHNIKA zawdzięczają specjalnej formule łączącej warsztaty i szkolenia dla specjalistów z prezentacją sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży elektrotechnicznej i budownictwie.

  Targom towarzyszą liczne konferencje, szkolenia i warsztaty przeznaczone dla instalatorów, inżynierów elektryków, projektantów. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem będzie cykl szkoleń dla inżynierów elektryków organizowany wspólnie z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Targi ELEKTROTECHNIKA 2011 połączone będą z kilkunastoma konferencjami, warsztatami i szkoleniami skierowanymi do inżynierów budownictwa, inżynierów elektryków, inspektorów nadzoru, instalatorów, a także inwestorów i deweloperów.

  Tematyka szkoleń dla inżynierów elektryków i inżynierów budownictwa będzie obejmować następujące tematy:

  • instalacje elektryczne w budownictwie, w tym w budownictwie mieszkaniowym,
  • pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych,
  • ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa,
  • ochrona od porażeń prądem elektrycznym,
  • sieci zasilające,
  • pewność zasilania,
  • zmiany w prawie energetycznym,
  • zmiany w prawie budowlanym,
  • badania termowizyjne budynków,
  • sposoby pomiaru energii elektrycznej i jakości energii dla klasy A,
  • pomiar temperatury kabli 110 kV i linii napowietrznych,
  • certyfikacja materiałów budowlanych – przepisy obowiązujące,
  • projektowanie instalacji nn dla obiektów przemysłowych,
  • projektowanie instalacji elektroenergetycznych,
  • stacje transformatorowe,
  • kable i linie napowietrzne,
  • pomiary instalacji elektrycznych i linii energetycznych,
  • kompensacja mocy biernej,
  • metody ograniczenia zużycia energii elektrycznej,
  • taryfy – wytyczne do taryf,
  • ubezpieczenia od odpowiedzialności z punktu widzenia kierownika robót,
  • służebność przesyłu linii elektroenergetycznych.

  Specjalna formuła targów gwarantuje wystawcom:

  • kontakt z odbiorcami ich produktów, bezpośrednio związanymi z branżą, nie wymagając dużych stoisk wystawowych,
  • możliwość poprowadzenia prezentacji w ramach cyklu szkoleń, konferencji i seminariów, których tematyka ustalana jest przy współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi.

  Na targach Czystej Energii CENERG 2011 organizowany jest cykl spotkań szkoleniowych dotyczących efektywności energetycznej i nowoczesnych systemów zarządzania energią w gminach (zapewnienia dostaw energii cieplnej i elektrycznej oraz zmniejszenia zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej oraz gospodarstwach domowych).

  Patronem targów jest Minister Gospodarki Waldemar Pawlak.

  Organizatorem targów jest agencja SOMA, tel. 22 649 76 69,

  faks 22 649 76 83,

  e-mail: zuzanna.kuhl@agencjasoma.pl.