Introl – Sonda radarowa do pomiaru granicy faz

  Firma Introl, we współpracy z niemiecką firmą VEGA, będącą od wielu lat wiodącym producentem znanych i uznawanych za niezawodne urządzeń pomiarowych pracujących zarówno w lekkich aplikacjach, jak i bardzo wymagających, ciężkich warunkach przemysłowych, dzięki zebranemu bogatemu doświadczeniu, może zaprezentować nową sondę radarową z falowodem, przeznaczoną do pomiaru granicy faz VEGAFLEX 67. Potrzeba tego typu trudnych do wykonania, zwłaszcza w środowisku zagrożonym wybuchem, pomiarów pojawia się najczęściej w przypadku takich mediów, jak olej/woda, paliwo/woda lub rozpuszczalnik/woda. Dla prawidłowego działania sondy konieczne jest, aby stała dielektryczna dla dolnej cieczy była większa niż dla górnej. To nowatorskie w stosunku do znanych do tej pory rozwiazań urządzenie stanowi element rodziny PLICS i posiada wszystkie jej charakterystyczne cechy.

  Podstawowe dane techniczne:

  • zakres pomiarowy: do 6000 mm,
  • falowód: prętowy lub koncentryczny,
  • stała dielektryczna górnej cieczy od 1.4,
  • temperatura medium do 150°C,

  Informacje dostępne przy pomiarze sondą VEGAFLEX 67:

  • wersja analogowa 4.20 mA – poziom granicy faz,
  • wersja cyfrowa: HART, Profibus PA, FF – poziom cieczy górnej, granica faz i grubość warstwy.

  Opisywana sonda jest dostępna w sprzedaży od maja 2004 roku.

  www.introl.pl