Inwestycje Azotów Tarnów

  Azoty Tarnów planują na 2010 rok realizację kilku nowych inwestycji, w tym budowę nowej instalacji wodoru i ukończenie drugiego etapu intensyfikacji wytwórni tworzyw modyfikowanych – poinformowała spółka w raporcie rocznym.

  „Najważniejsze nowe zadania inwestycyjne, które będą realizowane w roku 2010, związane są z poprawą pozycji konkurencyjnej w obszarach domeny jednostki dominującej i realizacją celów emisyjnych. W roku 2010 istotną grupę zadań będą stanowiły inwestycje związane z dostosowaniem instalacji produkcyjnych do obowiązujących wymagań prawnych, a także zadania związane z zapewnieniem ciągłości ruchu instalacji produkcyjnych” – napisano w raporcie rocznym Azotów Tarnów.

  W grupie nowych inwestycji największym przedsięwzięciem będzie budowa nowej instalacji wodoru. Rozpoczęcie tej inwestycji planowane jest w drugim kwartale roku 2010, a zakończenie przewiduje się przed końcem roku 2012. Realizacja tego projektu umożliwi zmniejszenie skali zakupu amoniaku oraz zapewni zabezpieczenie wodoru dla ciągu kaprolaktamowego z wykorzystaniem gazu ziemnego ze złóż lokalnych.

  W 2010 roku planowana jest też kontynuacja realizacji kilku projektów rozpoczętych w poprzednich latach.

  „Najważniejszym zadaniem w tej grupie będzie ukończenie II etapu intensyfikacji wytwórni tworzyw modyfikowanych. W roku 2010 będą również kontynuowane prace nad intensyfikacją zdolności produkcyjnych kaprolaktamu do poziomu ok. 100 tys.t/rok. Ukończenie inwestycji planowane jest w roku 2011” – napisano w raporcie rocznym spółki.

  „Inne ważne projekty z grupy inwestycji kontynuowanych, których realizacja planowana jest na rok 2010 to: przystosowanie układu pomiarowo rozliczeniowego energii do warunków rynku energii elektrycznej, modernizacja zasilania GPZ-ów oraz zabudowa instalacji do kompleksowego odbioru popiołów z kotłów EC II.