Patentus otworzył laboratorium pomiarowe

  W październiku br. spółka uruchomiła nowoczesne laboratorium pomiarowe. Całkowity koszt inwestycji, która w 49 proc. została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, wyniósł 1,53 mln zł. Nowa inwestycja nie tylko wesprze produkcję, ale również będzie oferowała swoje usługi podmiotom zewnętrznym.

  Dzięki pracy naszego laboratorium część usług realizowanych dotychczas przez podmioty zewnętrzne usług, zostanie wykonana w ramach naszej grupy – mówi Józef Duda, prezes firmy. – Nowa inwestycja pozwoli nam zoptymalizować koszty związane z bieżącą działalnością, zwiększyć jakość naszych produktów, a także przyspieszyć proces produkcyjny. Co ważne, dzięki uruchomionemu przedsięwzięciu poszerzymy dotychczasowe źródła przychodów. Usługi pomiarowe zaoferujemy innym firmom z regionu. Nasze laboratorium należy do najnowocześniejszych w południowej części Polski, dlatego spodziewam się znacznego zainteresowania naszą propozycją.

  Aktualnie w laboratorium jest zatrudnionych 6 osób, każda z nich odbyła odpowiednie szkolenia na nowym sprzęcie pomiarowym. Zgodnie z początkowymi założeniami, laboratorium jest dostosowane do wykonywania usług dla różnych gałęzi przemysłu. Umożliwia pomiary bezstykowe zarówno małych elementów, jak również elementów o dużych gabarytach.

  Spółka w tym roku złożyła już dwa wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO Innowacyjna Gospodarka, Badania i rozwój nowoczesnych technologii. Dodatkowo zamierza złożyć jeszcze dwa kolejne wnioski w ramach kredytu technologicznego. Wartość wszystkich zaplanowanych projektów wyceniane są na 30 mln zł.

  Spółka PATENTUS SA specjalizuje się w produkcji maszyn i urządzeń górniczych oraz konstrukcji stalowych. W ofercie ma przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie, przenośniki taśmowe, kruszarki urobku, platformy transportowe, pomosty robocze, chłodnice oraz urządzenia przesuwające. PATENTUS wykonuje również konstrukcje stalowe oraz świadczy usługi obróbki blacharskiej i mechanicznej, usługi spawalnicze, obróbkę mechaniczną oraz śrutowanie i malowanie konstrukcji i detali.

  www.patentus.pl