PKN ORLEN ponownie wśród najbardziej etycznych firm świata

    Już po raz drugi PKN ORLEN został wyróżniony prestiżowym tytułem The World’s Most Ethical Company, przyznawanym przez międzynarodowy zespół ekspertów amerykańskiego Ethisphere Institute.

    Tytuł The World’s Most Ethical Company przyznawany jest przez grono międzynarodowych specjalistów w dziedzinie etyki biznesu i dobrych praktyk handlowych. Eksperci wyłaniają laureatów za pomocą systemu ocen Ethics Quotinet™, który w kompleksowy sposób weryfikuje ich zdolność do stosowania etycznych praktyk biznesowych w procesie budowania pozycji rynkowej firmy. W ocenie poszczególnych przedsiębiorstw eksperci biorą pod uwagę między innymi takie obszary, jak ład korporacyjny, odpowiedzialność społeczna, budowanie kapitału ludzkiego, rozwiązania na rzecz rozwoju innowacyjności. Tytuł przyznawany jest na rok, po tym czasie firmy mogą poddać się ponownej weryfikacji.

    − Poddanie się zewnętrznej ocenie dokonywanej przez amerykański Ethisphere Institute pozwala z dystansem przyjrzeć się temu, co już zostało osiągnięte i zastanowić nad tym, co jeszcze pozostaje do zrobienia w tak złożonej organizacji jak ORLEN. Dlatego tytuł The World’s Most Ethical Company traktujemy nie tylko jako duże wyróżnienie, ale także jako motywację do dalszej pracy na podnoszeniem standardów i udoskonalaniem stosowanych rozwiązań w obszarze etyki biznesu. − mówi Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

    Eksperci Ethisphere Institute docenili kulturę organizacyjną Koncernu, zbudowaną na bazie wartości korporacyjnych, jednolitych dla wszystkich spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, zakładającą zrównoważony rozwój firmy, zgodny z interesem szeroko definiowanych grup interesariuszy. Nagroda The World’s Most Ethical Company przyznawana jest od 2006 roku. Wśród wyróżnionych w tym roku firm, obok PKN ORLEN, znalazły się m.in  GE, Ford Motor Company, Microsoft, Visa Inc., Iberdrola, czy L’ORÉAL.

    The Ethisphere Institute to niezależny ośrodek badawczy, promujący dobre praktyki i etykę w biznesie, a także zarządzanie z poszanowaniem najwyższych standardów w relacjach z pracownikami, partnerami biznesowymi, inwestorami i regulatorami rynku. Instytut Ethisphere przeprowadza analizy porównawcze zasad ładu korporacyjnego i w ramach programu World’s Most Ethical Companies® przyznaje wyróżnienia najbardziej etycznym firmom na świecie, których pełna lista publikowana jest w magazynie Ethisphere. Ponadto, Instytut jest wiodącym ośrodkiem weryfikującym zgodność prowadzonych działań z zasadami etyki korporacyjnej w ramach przyznawanych certyfikatów: Ethics Inside® Certification, Compliance Leader Verification™ and Anti-Corruption Program Verification™.