Prawidłowy zgrzew gwarantem wytrzymałości pasa

    Tyson Gabler, Product Manager – Belting w firmie Fenner Drives

    Z uwagi na to, że większość pasów poliuretanowych wymaga zgrzewania, warto zadbać, by proces ten był przeprowadzany w sposób prawidłowy. Jeżeli zgrzew jest właściwie wykonany, jego wytrzymałość jest porównywalna z pozostałymi częściami pasa. Jednak wykonanie dobrego zgrzewu wymaga lat praktyki i czasu, którego często brakuje podczas nagłego postoju linii. Niestety zgrzanie pasa w pośpiechu może tylko wydłużyć czas postoju i spowodować konieczność ponownego łączenia. W związku z tym producenci pasów poliuretanowych coraz częściej wprowadzają innowacyjne rozwiązania, które wyeliminują konieczność zgrzewania, a co za tym idzie – ogromne straty w produkcji.

    Jednym z rozwiązań usprawniających problem termicznego łączenia pasów jest np. system łączenia za pomocą złączki o wysokiej wytrzymałości, gwarantujący połączenie porównywalne z pasem zgrzanym. Innym rozwiązaniem są segmentowe pasy transportowe, wykonane z kompozytu poliuretanu i poliestru. Pasy te nie wymagają zgrzewania, a ponadto cechują się zwiększoną odpornością na trudne warunki pracy, takie jak: wysoka temperatura, chemikalia, wilgoć, smary czy oleje. Pasy można połączyć na żądaną długość, sparować ręcznie, bez konieczności zastosowania jakichkolwiek dodatkowych narzędzi.