Wymagania stawiane taśmom przenośnikowym

    Michiel Eijpe, dyrektor działu Research & Development w firmie Dunlop Conveyor Belting

    Istnieje wiele przedmiotów, które mogą uszkodzić gumę w taśmie przenośnikowej. Specjalistyczne mieszaniny gumy są zatem tworzone tak, aby radzić sobie z wymaganiami dotyczącymi taśm przenośnikowych. Może to być odporność na ekstremalne temperatury (ciepło i zimno), oleje, chemikalia czy nawet ozon. Specjalne wymagania bezpieczeństwa muszą spełniać również np. taśmy odporne na ogień. Co istotne, w wielu firmach używa się taśm przenośnikowych, które muszą być odporne jednocześnie na różne czynniki zewnętrzne, np. ogień i oleje.

    Najbardziej jednak popularnym wymogiem stawianym taśmom jest odporność na ścieranie i ozon (EN ISO 1431). Jeśli klient nie ma pewności, jaki rodzaj gumy wybrać, warto zwrócić się o pomoc do doświadczonego specjalisty w tym zakresie, gdyż ten wybór w dużej mierze zdecyduje o długości życia taśmy.

    Ważne jest, aby kupujący taśmę pamiętał, że standardy norm DIN i ISO wyznaczają jedynie dolne granice wymogów. Często taśmy przenośnikowe, które odpowiadają wspomnianym standardom, nadal muszą być stosunkowo często wymieniane. Testy ujawniają, że – wbrew temu, co mówią producenci – ponad 50% produktów nie spełnia tych wymagań.