Seria klimatyzatorów Rittal TopTherm z certyfikatem TÜV

  Jeden klimatyzator drugiemu nierówny. W praktyce często okazuje się, że w przypadku mocy chłodniczej i efektywności energetycznej występują znaczne różnice. Aby zagwarantować Klientom określoną moc, Rittal – jako pierwszy producent na świecie – postawił swoją całą serię klimatyzatorów na stanowisku badawczym TÜV Nord. Wszystkie klimatyzatory TopTherm mogą nosić znak jakości TÜV Nord.

  „Aby zapewnić naszym klientom maksymalne możliwe bezpieczeństwo, Rittal – jako pierwszy na świecie producent – podjął decyzję o przekazaniu wszystkich klimatyzatorów serii TopTherm, do których zaliczają się również urządzenia „Blue e“ do badań przez niezależną jednostkę“, komentuje Steffen Wagner, szef działu zarządzania produktami klimatyzacji szaf sterowniczych w Rittal. „W przeszłości okazywało się, że w świecie konkurencji często występowały różnice między parametrami mocy i efektywności energetycznej klimatyzatorów – podawanymi na tabliczkach znamionowych – a rzeczywistymi wartościami“.

  Badania klimatyzatorów zostały zlecone TÜV Nord. Wszystkie pomiary zostały przeprowadzone według aktualnej normy EN 14511-2 w jednostce badawczej techniki chłodniczej, klimatyzacji oraz wentylacji TÜV Nord w Essen. Warunki testowe, w których wyznaczano moc chłodniczą i efektywność energetyczną, były jasno określone. Np. w tzw. kalorymetrycznej metodzie badań pomiary musiały być przeprowadzane przy stałej temperaturze 35 °C, zarówno wewnątrz szafy sterowniczej, jak i w otoczeniu. Względna wilgotność powietrza w szafie sterowniczej była utrzymywana na poziomie 40%.

  Poza tym w EN 14511-2 określono, że podana moc chłodnicza może różnić się do mocy zmierzonej maksymalnie o 8%. Poza mocą chłodniczą oraz utajonym i wrażliwym udziałem mocy chłodniczej wyznaczano również pobór mocy elektrycznej klimatyzatora, w celu wyznaczenia na tej podstawie EER (Energy Efficiency Ratio). Ten parametr służy producentowi do określenia ekonomiczności pracy klimatyzatora.

  Gwarantowana moc chłodnicza i efektywność energetyczna

  W trakcie licznych testów w TÜV Nord wszystkie klimatyzatory Rittal z serii TopTherm osiągały deklarowane przez firmę parametry wydajnościowe. Częściowo moc chłodnicza była nawet do 10% większa od wartości podawanej przez producenta. Na przykład klimatyzator do zabudowy naściennej Rittal TopTherm o znamionowej mocy chłodniczej 2000 W miał w pomiarach łączną moc chłodniczą ok. 2200 W. TÜV Nord certyfikował również efektywność energetyczną urządzeń. Wyżej wymienione urządzenie w wersji 230V przy 50Hz ma EER równe 2,40 – pobór mocy elektrycznej wynosi więc tylko ok. 900 W.

  Wszystkie klimatyzatory TopTherm mogą nosić znak jakości TÜV Nord. Umieszczając znak Rittal jednocześnie zobowiązuje się do przeprowadzania regularnych kontroli produktów. Ponadto, w związku ze znakiem, jakości producent zobowiązał się do zgłaszania TÜV Nord wszelkich mających wpływ na moc zmian w urządzeniach i poddawania ich ewentualnym testom. Dzięki temu klient ma pewność, że faktycznie dysponuje taką mocą chłodniczą i efektywnością energetyczną, jaką Rittal podaje dla swoich produktów.