Usługi Trane Intelligent Services – zaawansowany, scentralizowany i całodobowy monitoring systemu HVAC

  System ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), który pracuje niezawodnie i wydajnie generuje znaczne oszczędności energii oraz kosztów operacyjnych. Codzienna rzeczywistość podkreśla znaczenie zarządzania ryzykiem HVAC dla pracy zarządców nieruchomości.

  Trane, światowy dostawca systemów i rozwiązań komfortu do pomieszczeń, oraz marka Ingersoll Rand, pomaga zapewnić optymalną pracę systemów HVAC dzięki nowym usługom Trane Intelligent Services, które oferują całodobowy i całoroczny monitoring określonego obiektu Trane według spersonalizowanych przez klienta parametrów wydajności.

  Dzięki wczesnemu wykrywaniu i niwelowaniu problemów z wydajnością, usługa Trane Intelligent Services pomaga zminimalizować wystąpienie i dotkliwość awarii systemu. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia przestoju oraz operacyjnych i finansowych konsekwencji jakie ze sobą niesie.

  W przypadku wszczęcia alarmu, technicy Trane natychmiast identyfikują i diagnozują problem. Klienci otrzymują powiadomienie SMS-em, emailem albo na pager. Jeśli wymagany jest serwis na miejscu, centrum monitoringu wzywa lokalnych techników Trane do podjęcia odpowiednich działań.

  Zdalna diagnostyka oraz zarządzanie alarmem zmniejsza koszty utrzymania system HVAC. Okresowe alarmy i raporty aktywności  pozwalają na zaplanowanie proaktywnych prac serwisowych.

  Dzięki pracującym zdalnie ekspertom technicznym Trane oraz lokalnym technikom dostępnym na zawołanie, klienci mogą zmaksymalizować wydajność operacyjną bez konieczności zatrudniania dodatkowych osób. Zarządcy obiektów mogą skonsolidować i scentralizować działania dzięki ustandaryzowanym procedurom, w skład których wchodzą wspólna narzędziowa platforma zarządzania oraz standardowe raportowanie.

  W skład usług Trane Intelligent Services wchodzą kontrakt serwisowy, zatwierdzony interfejs systemu komunikacyjnego jak Trane Tracer™ oraz połączenie sieciowe z centralą monitoringu Trane. Dostępne są trzy poziomy usług:

  – Informacja Alarmowa oferuje klientom zdefiniowany zbiór danych, automatyczny alarm „nie dotykać”, informację o zajściu oraz możliwość archiwizacji historii zdarzenia,

  – Aktywny Monitoring idzie o krok dalej oferując niwelowanie zdarzenia oraz diagnostykę, plus mobilizację zespołu Trane, od specjalistów technicznych po serwisantów,

  – Wydajność Budynku  oferuje maksymalne zarządzanie ryzykiem HVAC dodając podstawę systemu, efektywność operacyjną, analizę porównawczą budynku oraz nieprzerwane możliwości poprawy.

  Nowe usugi Trane Intelligent Services uzupełniają ofertę usługową Trane, która pomaga klientom zwiększać niezawodność, wydajność oraz zmniejszać koszty operacyjne. W skład tej oferty wchodzą programy predyktywnej i prewencyjnej konserwacji Trane Select oraz Trane Controls, a także  Trane Care, indywidualnie opracowywane rozwiązania serwisowe ukierunkowane na usprawnienie i optymalizację systemów.