W grudniu produkcja w dół

    Kolejny miesiąc z rzędu spadła produkcja polskiego przemysłu. W grudniu zeszłego roku była o 4,4 proc. mniejsza niż przed rokiem – podał Główny Urząd Statystyczny.

    Spadek produkcji odnotowano w 20 (spośród 29) działach przemysłu, największy w hutnictwie o 33 proc. GUS podał także, że w grudniu produkcja budowlana była o 6,1 wyższa niż przed rokiem.

    Analitycy są zgodni, że głównym powodem spadku produkcji przemysłowej jest spowolnienie gospodarcze spowodowane recesją występującą w wielu krajach świata. Produkcja przemysłowa spada więc już trzeci miesiąc z rzędu – w październiku obniżyła się o 0,1 proc., a listopadzie o 8,9 proc. Progonozy wskazują, że będzie tak przynajmniej do połowy roku.

    Wśród analityków ankietowanych przez agencję ISB, przeważała opinia, że produkcja spadnie. Ich oczekiwania były dość rozbieżne, wahały się od -6 proc. do +0,8 proc., przy średniej na poziomie -3,32 proc.

    Analitycy są zgodni, że głównym powodem redukcji produkcji przemysłowej jest spowolnienie gospodarcze spowodowane recesją występującą w wielu krajach świata.