Gigantyczny kontrakt w Opolu

  Spółka Alstom złożyła najtańszą ofertę na budowę dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MW, wynika z informacji agencji ISB. Wartość oferty to 11,0 mld zł, wobec 9,0 mld zł przewidzianego budżetu inwestora.

  – 1 sierpnia 2011 r. o godz. 13.00, w PGE Elektrownia Opole nastąpiło otwarcie ofert ostatecznych, w postępowaniu przetargowym na wybór generalnego realizatora budowy bloków energetycznych. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa bloków energetycznych w PGE Elektrowni Opole” o mocy brutto z przedziału 800-900 MW każdy – poinformowała PGE w komunikacie.

  Jak poinformowała PGE, oferty złożyły dwa konsorcja firm. W skład pierwszego konsorcjum wchodzą Alstom Power Sp. z o.o. Polska oraz Alstom Power Systems GmbH , a w skład drugiego wchodza Rafako, Polimex-Mostoslal oraz Mostostal Warszawa, które złożyło ofertę za 11,5 mld zł. Z przetargu wycofało się natomiast konsorcjum PBG, które ostatnio podpisało warunkową umowę na kupno ponad 50% akcji Rafako.

  „Ze względu na planowaną transakcję przejęcia Rafako zarząd PBG zdecydował, żeby nie składać oferty na budowę bloku w Elektrowni Opole” – powiedziała PAP Kinga Banaszak-Filipiak, szefowa relacji inwestorskich PBG.

  PGE wyjaśnia, że kolejnym etapem postępowania będzie ocena i analiza ofert, która może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

  Termin realizacji zamówienia od wydania polecenia rozpoczęcia prac wynosi 54 miesiące w odniesieniu do bloku nr 5 oraz 62 miesiące dla bloku nr 6.

  Zamówienie będzie realizowane w formule EPC (engineering, procurement, construction) – projektowanie, dostawa, budowa, rozruch, przekazanie do eksploatacji, serwis w okresie gwarancyjnym.

  PGE zapewnia, że nowe bloki spełniać będę wszystkie krajowe i unijne normy z zakresu ochrony środowiska i umożliwią eksploatację, optymalizującą zalety ekologiczne i ekonomiczne.

  Dla nowych bloków w Elektrowni Opole zastosowane zostaną rozwiązania technologiczne pozwalające na uzyskanie parametrów nadkrytycznych (temperatura pary >600 st. C, ciśnienie pary >25 MPa) i wysokiej efektywności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie osiąganym przez najnowocześniejsze, europejskie bloki energetyczne.

  Sprawność wytwarzania energii elektrycznej netto nowych bloków wyniesie minimum 45,5 proc.

  Bloki w PGE Elektrownia Opole mają zostać oddane do eksploatacji w latach 2016-2017.

  Szacunkowa wartość kontraktu na budowę bloków w Opolu to około 9 mld zł.

  Elektrownia Opole wchodzi w skład grupy kapitałowej PGE.

  PGE chce wybudować w Opolu dwa bloki opalane węglem kamiennym o mocy 1.600-1.800 MW, ich uruchomienie planowane jest na 2015-2016 rok.

  W 2010 roku nakłady inwestycyjne PGE wyniosły 5,3 mld zł wobec 3,7 mld zł przed rokiem. W ub.r. najwięcej wydano w Elektrowni Bełchatów – 1,2 mld zł na modernizację starych bloków i 0,9 mld zł na budowę nowego bloku Bełchatów II.