Wielkie inwestycje kędzierzyńskiego zakładu Grupy Azoty

  W 2014 roku aż potrojone zostaną nakłady inwestycyjne we wchodzących w skład Grupy Azoty Zakładach Azotowych Kędzierzyn. Wartość inwestycji ma osiągnąć około 180 mln złotych.

  Jak mówi kierownictwo spółki inwestycje planowane są w czterech głównych obszarach.

  Po pierwsze planowane jest rozpoczęcie budowy nowej elektrociepłowni. Co prawda wykonawca miał być wyłoniony jeszcze w tym roku, ale przetarg z przyczyn formalnych unieważniono. Zostanie on jednak rozstrzygnięty jeszcze w pierwszym kwartale nowego roku.

  Spółka przewiduje także inwestycje związane z segmentem mocznikowym. Planowana jest modernizacja instalacji, tak aby była ona dostosowana do najbardziej zaktualizowanych wymagań środowiskowych. Spółka wyraźnie stawia także na nawozy w formie płynnej. Stąd potrzeba budowy instalacji do RSM-ów.

  Kolejnym działem, gdzie planowane są inwestycje jest wydział amoniaku. Planowane są tam prace związane z kompresorem na układzie chłodzenia.

  W końcu jedną z najważniejszych inwestycji są plany produkcji plastyfikatorów w oparciu o teraftalany. To bardzo przyszłościowa inwestycja. Pozwoli spółce na zdobycie nowych rynków. Zapewni także prace dla części oxo firmy, nawet jeśli okazałoby się, że plastyfikatory na bazie ftalanu tracą rację bytu.